Икономически университет – Варна

Начало
19
яну

Райфайзенбанк подпомогна осигуряването на специалното техническо оборудване и брандирането

Уебинарът ще се проведе на 19 януари 2021 г. от 16:00 ч. СЕВ.

Присъединете се онлайн на 8 януари 2021 г. от 10:00 часа към поредния от серията семинари

Олимпиадата се проведе неприсъствено на 18 декември 2020 г. В нея се състезаваха студенти, показали най-високи резултати по фундаменталната дисциплина "Микроикономика".

Учебно разписание за летен семестър на учебната 2020/2021 г.

Със заповед на ректора се обявяват за неприсъствени изпитите за студентите от всички ОКС и форми на обучение в ИУ – Варна през януарската редовна сесия. Изключения правят практическите изпити за ОКС "професионален бакалавър".

Начало
19
дек

за студенти и граждани

Начало
19
дек

Олимпиадата ще се проведе онлайн (чрез Google meet), като е необходимо всеки участник да осигури възможност за видео наблюдение.

Крайният срок за кандидатстване е 17 часа на 01.03.2021 г., максимален бюджет 40 000 лв.

Начало
24
дек
Край
03
яну

Поздравления по случай празниците!