Икономически университет – Варна

Над 180 ученици от 11 и 12 клас от редица средни училища от страната взеха участие в Олимпиадата, която през тази година се проведе изцяло дистанционно.

Начало
21
ное

Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност.

Компютърът беше осигурен от "Ардес" ЕООД

За най-предпочитаните специалности се конкурират по повече от 8 – 10 кандидат-студенти за едно място

Крайният срок за полагане на теста е 24:00 ч. на 26.07.2020 г.

Кандидат-студентите, класирани по първата желана специалност, следва да се запишат на 9, 10, 13 и 14 юли 2020 г.

Записаните на ранен прием студенти са 50% от държавната поръчка

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

От 23 юни 2020 г. започва първият етап от приема на магистри в Икономически университет – Варна

Информация за всички кандидат-студенти