Икономически университет - Варна

Икономически университет – Варна предоставя на своите студенти, преподаватели и служители възможността да се обучават и преподават във все повече висши учебни институции в цяла Европа

Най-голямото за Украйна международно изложение "Образование в чужбина"

Над 450 ученици от цялата страна участваха в 15-те секции

Вижте повече

Начало
16
ное

Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност.