Икономически университет – Варна

Резултати от етап 1 на Националната ученическа олимпиада по маркетинг 2022

Разработването на тази мотивираща и образователна кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизически качества, необходими за развитието на потенциала, да трансформира и да формира лидери.

Допустими за участие в олимпиадата са всички ученици от ХI и XII клас на СОУ, професионалните и профилираните гимназии в България.

Начало
26
ное
Край
03
дек

Участието в олимпиадата Ви предлага включване в ранен прием и избор на специалност.

Разработването на тази мотивираща кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизическите качества, необходими за развитието потенциала да трансформира и да формира лидери.

За най-предпочитаните специалности се конкурираха по повече от 10 – 15 кандидат-студенти за едно място

Крайният срок за полагане на теста е 24:00 ч. на 01.08.2022 г.

Записаните на ранен прием студенти са над 70% от утвърдения план за държавна поръчка

Университетът и училището се споразумяха да си сътрудничат за укрепването и развитието на връзката и взаимодействието между средното и висшето образование чрез дейности от взаимен интерес

Икономически университет – Варна и Дирекция "Спорт" към Община Варна реализират първия в страната модел за обучение и практикуване на спорт в дистанционна (онлайн) форма.