Икономически университет – Варна

Новини

В работната среща участваха проф. д-р Надя Костова – зам.-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите и проф. д-р Благовест Белев – професор от Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" и депутат в 47-то Народно събрание.

Европейската Комисия отвори нови покани за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа" със срок за кандидатстване 20.04.2022 г.

Поканите са в Ключово действие 2 "Сътрудничество между организации и институции" със срокове за кандидатстване 15.03.2022 г. и 23.03.2022 г.

Кандидати от всички академични дисциплини, с изключение на клинична медицина, ще получат до осем стипендии, за да продължат своето висше образование в САЩ.

Конференцията се организира от Букурещкия университет за икономически изследвания и ще се проведе на 16-17 юни 2022 г. в хибриден формат.

Срок за кандидатстване 16.01.2022 г., неделя вкл.

Юбилеят ще бъде отбелязан с множество събития, инициирани от катедра "Финанси"

Дипломанти от ИУ – Варна заеха трите призови места в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа на Териториалната организация на Научно-техническите съюзи – Варна

Те се представиха блестящо в изключително сериозната конкуренция с индийските студентски екипи, които имат дългогодишен опит в този формат.

Проучване, извършено по проекта ESSENCE.