Икономически университет – Варна

Тест за ниво на владеене на чужд език за новоприети студенти в ОКС "бакалавър"

Обучението по задължително избираемия чужд език се извършва по нива на владеене на езика от студентите. Нивото се определя, чрез полагане на тест от всеки студент на адрес https://webstudent.ue-varna.bg/test/

Системата ще стартира на 12.07.2024 г. Крайният срок е 24:00 ч. на 07.08.2024 г. Достъпът за полагане на теста по избрания чужд език се извършва чрез ЕГН на студента.

При неполагане на тест студентът се разпределя в по-ниското ниво на владеене на избрания език.

Всеки студент е длъжен да проверява актуалното си студентско състояние в университетската информационна система WebStudent на ИУ – Варна. Достъпът се осъществява чрез факултетен номер и ЕГН. Адресът на системата е: https://info.ue-varna.bg

10 юли 2024Подобни