Икономически университет – Варна

Новозаписаните и завършващите студенти сами покриват здравните си осигуровки през лятото

Новозаписаните студенти, които ще бъдат 1 курс през есента, и завършващите студенти - 4, 5, 6 курс, следва сами да внесат здравните си осигуровки към НАП за летните месеци (считано от юни месец). Тъй като в междинния период от завършване на средното (или висше) до започване на висшето си образование (или работа на трудов договор), не попадат в нито една от двете категории ученици или студенти, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Какво трябва да направите?
Подавате в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски

Кога?
Декларацията трябва да подадете до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.

Къде?
В офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез ПИК, който ще получите безплатно от офис на Агенцията.

Какъв е размерът на вноските?
За 2024 г. минималната сума е 37,32 лв. на месец.

Кога се прави вноската?
До 25-то число на следващия месец

Важно

  • Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
  • За просрочените вноски се начислява законова лихва.

10 юни 2024Подобни