Икономически университет – Варна

Събитието се проведе с участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика, работодатели и представители на публичния сектор

В конкурса със свои предложения участват повече от 200 европейски университета от над 40 страни.

Темата бе "Правото и икономиката в партньорство между българските и руските университети"

Срок за предаване на тезисите - 22 април 2021 г.

Участието в конференцията и презентациите са безплатни.

Участието и презентацията са безплатни.

Школата се провежда изцяло в онлайн среда, с работни езици руски и английски. На участниците ще бъдат издадени сертификати.

Начало
12
апр
Край
16
апр

Разположена е в Читалнята на университетската библиотека.

Начало
23
апр

С участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика

Начало
15
апр

С участието на Емил Радев, член на Европейския парламент