Икономически университет – Варна

Целта му е да се популяризират дейностите, които отделът инициира за входящите "Еразъм+" студенти в университета.

В дните на изложението беше предоставена възможност на университетите да презентират своите специалности и възможности за обучение.

Срок за кандидатстване: 10.12.2021 г., петък.

Ръководствата на двете институции сключиха допълнително споразумение към Договора за сътрудничество от 2019 г.

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 11 януари 2022 г.

Събитието се състоя в периода от 23 до 25 ноември 2021 г. и в него взеха участие повече от 200 души и организации.

В резултат на ежегодните виртуални срещи броят на "Еразъм+" студентите в ИУ – Варна се е увеличил значително.

Ректорът проф. д-р Евгени Станимиров получи удостоверението за членство на 24.11.2021 г. от председателя на алианса Георги Георгиев.

Представяне на новия Web of Science за българските потребители

Конференцията се провежда присъствено. Всички участници получават сертификат.