Икономически университет – Варна

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 11 януари 2022 г.

Събитието се състоя в периода от 23 до 25 ноември 2021 г. и в него взеха участие повече от 200 души и организации.

В резултат на ежегодните виртуални срещи броят на "Еразъм+" студентите в ИУ – Варна се е увеличил значително.

Ректорът проф. д-р Евгени Станимиров получи удостоверението за членство на 24.11.2021 г. от председателя на алианса Георги Георгиев.

Представяне на новия Web of Science за българските потребители

Конференцията се провежда присъствено. Всички участници получават сертификат.

Форумът се проведе в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

Икономически университет в Катовице, Полша организира за 11-ти път международна седмица за обучение на персонал на тема "Internet Communication Management", която ще се проведе в периода от 25 до 30 април 2022 г.

До 15.12.2021 можете да ползвате безплатен отворен достъп до статистическата платформа Statista.

Изследователската работа на д-р Свилена Михайлова е в областта на транснационалните корпорации, преките чуждестранни инвестиции и доходните неравенства в страните от Централна и Източна Европа.