Икономически университет – Варна

Икономически университет – Варна за пета поредна година – като институция и с отделни първични звена, заслужи място в престижната класация на U-Multirank.

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка

Класираните студенти да потвърдят настаняването си

Първо класиране за общежитие и списък с резерви за учебната 2021/2022 г.

Министър Красимир Вълчев участва в церемонията

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

В опаковки за еднократна употреба ще се осигуряват хранителни пакети, които няма да се консумират на територията на университета.

Във връзка с повишаване на мерките за сигурност с цел недопускане разпространение на заразата, причинена от коронавирус

За всички студенти