Икономически университет – Варна

Зали за хранене в Икономически университет – Варна

От 18.09.2023 г. е отворена залата за хранене в основната сграда ИУ – Варна. Студентите, преподавателите и служителите могат да посещават стола в часовете от 11:00 до 17:00, от понеделник до петък.

Предстои обявяване на дата на отваряне и работното време на залата за хранене във втори корпус на ИУ – Варна.

Субсидията за студентско столово хранене е в размер на 7.00 лв. за един храноден или 3.50 лв. за едно хранене. За да се ползва субсидията за второто хранене в размер на 3.50 лв., е необходимо между двете да е изминал един астрономически час.

За да се възползвате от субсидията е необходимо да имате студентска смарт карта, която се издава в Информационния център в основната сграда на ИУ – Варна.

18 сеп 2023Подобни