Икономически университет – Варна

Факултетният съвет на Финансово-счетоводен факултет единодушно избра...

Обявата е публикувана в сайта на МВнР на 19.09.2022 г., а срокът за подаване на документи е 14 дни след опубличаването й.

Начало
06
окт

Вижте повече

Начало
05
окт

Какво е активно слушане? Как можем да го развием и какви ползи носи активното слушане? Заповядайте на 05.10.2022 г. от 15.00 ч. в читалнята (6 ет.)

След тържествената церемония първокурсниците получиха своите студентски книжки.

Конкурсът е обявен в два модула: модул 1 - Млади учени и модул 2 - Постдокторанти. Срок за подаване на документи: 26.09.2022 г.

Вижте повече

В навечерието на новата академична година библиотеката на Икономически университет – Варна (в частност фондът с юридическа литература) получи дарение с много ценни издания

Начало
13
сеп

Проф. д-р Юрий Билан от Университета по социални науки в Полша ще изнесе публична лекция в ИУ – Варна на тема „Прозрачност и добри практики в сферата на научните публикации“.

Discover advanced functions of My EBSCOhost Folder ; EconLit with Full Text – A complete source for economic research ; Tips and tricks in advanced search ; Complementary collection: EBSCO eBooksOpen Access Collection