Икономически университет – Варна

Координаторът на Бизнес акселератора на ИУ – Варна гл. ас. д-р Петър Петров представи спецификите в дистрибуционните практики за стартиращи бизнеси пред студентите от магистърската програма по маркетинг на Университет Université Savoie Mont Blanc.

Подписи под документа поставиха главният управител на сдружението д-р Митко Василев и ректорът на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Проведена беше и дискусия по актуални актове на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС)

ИУ – Варна обявява конкурс за мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение по програма "Еразъм+" за академичната 2022/2023 г. в партньорски и партниращи държави.

То беше организирано от Министерството на труда и социалната политика и Икономически университет – Варна като съвместна проява по договор за сътрудничество между двете институции.

Вижте повече

Основната цел на посещението е свързана с провеждането на първа партньорска среща по проекта и осъществяването на експертни срещи с цел обмен на опит и добри практики в управлението на културно-историческото наследство в Норвегия.

Министерството на образованието и науката даде на висшето училище оценка 3.97 при максимална 4.00

Инициатори на идеята за създаването на VDTIP са „Джуниър Ачийвмънт“ – България и Икономически университет – Варна. С откриването му се постави началото на втората в Европа дълбоко технологична иновационна долина.

Събитието ще бъде пресечна точка на заинтересовани страни от цяла Европа - стартъпи, индустриални бизнеси, международни корпорации и др.