Икономически университет – Варна

Новини

На събитието присъстваха над 200 участника - преподаватели, докторанти и студенти в Икономически университет – Варна.

Начало
22
апр

Крайният срок за предаване на докладите е 16 април 2024 г.

Състезанието е по инициатива на Икономически университет – Варна, в лицето на катедра „Управление и администрация“, софтуерна компания Pleggi и с подкрепата на Българска асоциация за управление на хора (БАУХ).

Тази година обучението ще се проведе изцяло присъствено в Рим, Италия.

Начало
04
апр

Студентите могат да научат повече и за възможностите за стаж и работа в Coca-Cola Europacific Partners.

Срокът за кандидатстване е до 14.04.2024 г.

Резултати от конкурс по програма "Еразъм+" за студентска мобилност с цел обучение за академичната 2024/2025 г.

Събитието беше организирано от ПРЧР на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съвместно с Областната администрация – Варна, и Икономическия университет – Варна

Меморандум за сътрудничество между Икономически и социален съвет на Република България и Икономически университет – Варна беше сключен на 29 март 2024 г.

По време на лабораторното упражнение на тема „Изследване качеството на брашно“ беше представено последно поколение NIR експресен анализатор модел SupNIR 2720 за определяне на различни количествени показатели, на различни по вид проби.