Икономически университет – Варна

Последна възможност за получаване на стипендия по проект "Студентски практики - Фаза 2"

Последна възможност за провеждане на платен стаж в реална работна среда от студенти в ОКС "бакалавър" и "магистър", обучаващи се в следните специалности:

ОКС "бакалавър":

  • "Информатика и компютърни науки"
  • "Мобилни и уеб технологии"
  • "Data Science"
  • "Мобилни и уеб технологии"

ОКС "магистър":

  • "Информатика (с преподаване на английски език)"
  • "Мобилни и уеб технологии"

Бройките са ограничени!

Регистрирайте се и кандидатствайте в сайта на проекта https://praktiki.mon.bg/


За повече информация и съдействие:
Иван Михайлов
Функционален експерт, проект "Студентски практики - Фаза 2"
+359 882 165677
imihaylov@ue-varna.bg

 

02 дек 2022Подобни