Икономически университет – Варна

Посещение на студенти от специалност "Мениджмънт" в KBC Global Services

Срещата на студенти от специалност "Мениджмънт", 3 курс със специалистите по човешки ресурси от KBC Global Services беше на тема „Набор и подбор на персонал“, но постепенно прерасна в интересна дискусия за пазара на труда и връзката му с образователната система.

Студентите получиха не просто интересни примери от практиката, но и полезни съвети за личното им професионално израстване. Специални благодарности към Милица Даскалова за отделеното време и внимание при организиране на събитието. С общи усилия мотивирахме студентите на ИУ – Варна да достигнат „следващото ниво“ в тяхното обучение и развитие.

24 апр 2023Подобни