Икономически университет – Варна

Дни на магистърско обучение

ДНИ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ
в периода 08.04 - 26.04.2021 г.

Уважаеми кандидати за обучение в магистърска степен в Икономически университет – Варна, в периода 08.04 - 26.04.2021 г. Центърът за магистърско обучение организира Дни на магистърско обучение. В рамките на информационните дни, ще можете да се запознаете с:

  • условията за кандидатстване и прием на студенти в ОКС "магистър" за учебната 2021/2022 г.;
  • магистърските специалности и формите им на обучение, предлагани от водещите ги катедри в Икономически университет – Варна;
  • очакваните знания и умения след придобиване на квалификацията;
  • възможностите за професионална реализация на придобилите ОКС "магистър".

Очакваме Ви!

График за провеждане на Дни на магистърско обучение

Водеща катедра

Магистърска специалност

Дата

Ден

Начален
час

Линк за достъп

Финанси

Банков мениджмънт

9.04

петък

13:30

https://meet.google.com/kfj-bscs-htm

Финанси и иновации

Икономика и организация на туризма

Международен туристически бизнес

12.04

понеделник

10:30

https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Обща икономическа теория

International Business and Management (на англ. език)

12.04

понеделник

11:30

https://meet.google.com/trq-zgst-mgf

Маркетинг

Управление на продажбите и мърчандайзинг

13.04

вторник

18:00

https://meet.google.com/mby-nwqa-jke

Реклама и медийни комуникации

Маркетинг и бранд мениджмънт

Счетоводна отчетност

Счетоводство и контрол

14.04

сряда

13:00

https://meet.google.com/qpf-ezwh-uyh

Международни икономически отношения

Международен бизнес

Конкурентно и бизнес разузнаване

14.04

сряда

15:15

https://meet.google.com/noi-rmar-ztu

Аграрна икономика

Аграрен бизнес

15.04

четвъртък

11:30

https://meet.google.com/kgw-dssw-ytu

Екоикономика

Бизнес консултиране

Стокознание

Качество и експертиза на стоките

16.04

петък

13.30

https://meet.google.com/owj-cter-uts

Управление и администрация

Мениджмънт на организациите

16.04

петък

13:30

https://meet.google.com/gtd-xmmc-cyq

Мениджмънт на човешките ресурси

Публичен мениджмънт и административна власт

Индустриален бизнес

Корпоративен бизнес и управление

19.04

понеделник

13:00

https://meet.google.com/nbv-wpoi-mik

Логистичен мениджмънт

14.04

сряда

14:00

https://meet.google.com/kjt-iokp-gdu

Икономика и управление на търговията

Глобален търговски бизнес

19.04

понеделник

13:30

https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Строително предприемачество и недвижима собственост

20.04

вторник

10:30

https://meet.google.com/izt-xykz-bjg

Управление на проекти

Информатика

Информационен мениджмънт в бизнеса

21.04

сряда

12:00

https://meet.google.com/eou-jeen-vvb

Мобилни и уеб технологии

Computer Science (на англ. език)

 

Допълнителна информация относно прием в ОКС “магистър”
Икономически университет – Варна
Център за магистърско обучение
бул. “Княз Борис I” 77, ет. I, ст. 114
тел.: 052 / 830 806; 0885 637600
e-mail: cmo@ue-varna.bg

31 мар 2021Подобни