Икономически университет – Варна

20 студенти от Индия ще се обучават по магистърска програма в ИУ