Икономически университет – Варна

Целта и успеха се постигат с мотивация

Студентският спортен клуб към Икономически университет – Варна и Дирекция “Спорт” в Община Варна реализираха продължение на модела за обучение и практикуване на спорт в дистанционна (онлайн) форма и спортни събития – „Спортен диалог“ между ученици и студенти. Моделът е допълнен с нови видео материали, стимулиращи двигателната активност и спорт сред студенти и ученици. Създадохме нови мотивационни видеоклипове, за да вдъхновим младите хора да работят усилено за мечтите си.

Разработването на тази мотивираща кампанията е част от посланието към младите хора, че именно спортът има силата да изгражда психофизическите качества, необходими за развитието потенциала да трансформира и да формира лидери.

В клиповете се разглежда концепцията за поставената ясна цел пред всеки млад човек. За да се реализират в условията на интелектуална конкуренция, е необходимо да се самоусъвършенстват.

18 сеп 2023Подобни