Икономически университет – Варна

Започва приемът на кандидати за ОКС "магистър"

От 22.06.2023 г. запова първият етап на прием на заявления за кандидатстване в ОКС "магистър" за учебната 2023/2024 г. Приемът се осъществява в 24 специалности, в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна, в четири професионални направления - "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" и "Информатика и компютърни науки". Кандидатстването може да се извършва:

  1. Online
  2. на място в университета в 116 зала (зала 128 за датите 22 и 23 юни 2023 г.)

Класирането на кандидатите ще се извърши на 11 юли 2023 г.

Записването на новоприетите студенти е от 12 до 20 юли 2023 г.

Какво е необходимо да знаете преди и след кандидатстването Ви за обучение в магистърска степен в ИУ – Варна

19 юни 2023Подобни