Икономически университет – Варна

Кандидатстване за стипендии

Сроковете за подаване на документи за стипендии за летен семестър на учебната 2022/2023 година са:

  • От 28.02.2023 г. до 14.03.2023 г. за стипендия за „успех”, „успех и доход” и стипендия за "предимствени групи" в онлайн системата WebStudent
  • От 15.03.2023 г. до 22.03.2023 г. за стипендия за приоритетни направления отново в онлайн системата WebStudent
  • 28.03.2023 г. - Обявяване на класиране

Право да кандидатстват имат студенти, приети редовна форма на обучение, държавна поръчка. В първи семестър на първи курс за степен “бакалавър” и “магистър” стипендии не се отпускат, с изключение на студенти от предимствена група. До кандидатстване се допускат студенти, чийто успех за предходните два семестъра, не е по-нисък от 4,00. Не се отнася за студенти – предимствени групи. За класирането се взема успеха от следването до момента. Студентите, които са записали семестър с неположени изпити от предходни семестри, нямат право да кандидатстват за стипендия. Не се отнася за студенти – предимствени групи.

На студентите от предимствените групи стипендии се отпускат без класиране, но трябва да подадат документи в периода определен за кандидатстване за стипендия. За студенти от предимствени групи се допуска целогодишно додаване на документи за получаване на стипендия.

07 фев 2023Подобни