Икономически университет – Варна

Конкурсът е за общо 3 стипендии – две за обучаващи се в ОКС "магистър" студенти и една за ОНС "доктор".

Основната цел е талантливи студенти да бъдат номинирани от университета и да се обучават по стипендиантската програма на Huawei SFTF

Неприсъствен електронно базиран ще бъде учебният процес за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение в ИУ – Варна за срока на извънредната епидемична обстановка

Стипендиантската програма на Huawei SFTF е отворена за регистрация от 1 до 30 октомври 2021 г.

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022 година

Стипендията включва финансово покритие на таксата за обучението, както и разходите за настаняване и храна през периода на учебната година.

За деветнадесета поредна година Фондация "ЕВРИКА" ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лева годишно – вече в 11 области

Предназначена е за студенти, кандидатстващи за получаване на следдипломна квалификация (магистратура, докторантура) или желаещи едногодишен престой с цел провеждане на изследване в държавно спонсорирани университети в Бавария.

Начало
25
юни
Край
27
юни

"Започни млад / Start Young" на Списание "Български предприемач" е 50-часово събитие, предназначено да осигури превъзходно практическо обучение за начинаещи предприемачи.

Най-добрите ще спечелят стипендии за обучение и стажове в най-големите застрахователни компании