Икономически университет - Варна

Те са дарения от фирми – партньори на висшето училище

Начало
15
юни

Ще бъде подписан и договор за сътрудничество между Икономически университет – Варна и ИДЕС.

Икономически университет – Варна отбелязва най-големият си успех по тази ключова дейност досега с 8 одобрени държави

Наградата е учредена през 2018 г. по повод 80-годишнината на катедра "Финанси"

Книгата е посветена на вековния юбилей на висшето училище

Кандидатдокторантските изпити през месец юни също ще се провеждат присъствено

Информация за студенти и граждани

Начало
24
май

Поздравление от името на академичното ръководство на столетния Икономически университет – Варна

Изданието е посветено на 100-годишния юбилей на висшето училище

На 14 май 2020 г. празнуваме вековен юбилей