Икономически университет - Варна

Участниците получиха и най-актуална информация от преговорния процес по Рамкова програма "Хоризонт Европа 2020"

Двете институции се споразумяха за дългосрочно партньорство

Бяха споделени възможности за съвместни инициативи

Компютърът беше осигурен от "Ардес" ЕООД

Бяха обсъдени идеи за партньорство и бъдещи съвместни проекти

Начало
03
авг

Програма на семинара и информация за лекторите

За най-предпочитаните специалности се конкурират по повече от 8 – 10 кандидат-студенти за едно място

Студентите поставиха актуални въпроси за електронното обучение, онлайн КСП, Стратегията за развитие на висшето образование

Меморандумът за създаването му бе подписан от ректорите на 14 висши училища

Бяха споделени идеи за развитието на Варна като град на знанието