Икономически университет - Варна

Кандидат-студентите, класирани по първата желана специалност, следва да се запишат на 9, 10, 13 и 14 юли 2020 г.

Ректорът на ИУ – Варна бе избран за председател на Контролния съвет на сдружението

Меморандум за учредяване на организацията бе приет на национална среща-семинар

Събитието бе посветено и на 100-годишнината на университета

Записаните на ранен прием студенти са 50% от държавната поръчка

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки

Тази година класацията включва 1 759 университета от 92 държави.

Меморандум за сътрудничество подписаха ректорите на ИУ – Варна, РУ „А. Кънчев“ и ШУ „К. Преславски“

Той се организира от Съюза на икономистите в България

Между университета и института беше сключен договор за сътрудничество