Икономически университет – Варна

Начало
25
май

Идеята на инициативата е да се помогне на изследователите при конкретни казуси, възникнали в процеса на събиране на материали и писане на курсови и дипломни работи

Начало
18
май

Ще можете да получите актуална информация за достъп до услуги, колекции, инструкции и изследователска подкрепа

На празника на висшето училище бяха връчени академични награди и отличия

Министър Божанов участва в среща с ИКТ клъстер – Варна, чийто домакин беше ИУ – Варна

По инициатива на Българското посолство в Черна гора представители на български университети бяха посрещнати в Университета в Черна гора.

Начало
20
май

Оофициална церемония по връчване на наградите на студенти и ученици, участвали в конкурса за есе "Медиацията в моите представи"

Събитието събра представители на държавната и местната власт, на съдебните институции, адвокатските колегии, университетската общност, основното и средното образование, неправителствени организации и бизнес организации, медиатори и др.

Форумът беше организиран от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и подкрепен от Студентските съвети на трите водещи университета в областта на икономическата наука в страната – УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. Ценов“ – Свищов.

Каузата обедини студенти, преподаватели, служители и бивши възпитаници на висшето училище

В сферата на образованието бе застъпена темата за набирането на чуждестранни студенти от Китай за обучение в български университети.