Икономически университет – Варна

Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища в условията на пандемия

Темата бе „Да сътвориш университет преди 100 години или за поуките от историята на Варненската търговска академия.“

Покана за участие. Конференцията се организира по проект на НИД на УНСС № НП–22/2020

Форумът бе организиран от Регионалната организация Варна на ИДЕС и ИУ – Варна

Начало
30
окт

Краен срок за подаване на заявки: 20.10.2020 г.

Краен срок за предаване на главите - 15.11.2020 г.

Начало
30
сеп

Лекция на английски език

В конференцията могат да вземат участие учени, докторанти, практици. Няма такса за регистрация.

Начало
02
окт

с участието на проф. д.и.н. Пенчо Пенчев, ръководител катедра "Политическа икономия" в УНСС

Начало
05
окт

на докт. Захари Димитров Барбов