Икономически университет – Варна

Кандидатстване от 1.11.2021 г. до 30.01.2022 г.

През месец януари 2022 г. ЕК ще отвори редица нови покани за набиране на проектни предложения по програма "Хоризонт Европа" в различни направления

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 11 януари 2022 г.

Тя е част от дейностите по проект № КП-06-Н45/1 на тема "Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда"

Предложенията за проекти могат да се подават до 22 февруари 2022 г.

Научният форум се състоя дистанционно

Представяне на новия Web of Science за българските потребители

Форумът се проведе в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

До 15.12.2021 можете да ползвате безплатен отворен достъп до статистическата платформа Statista.

Начало
26
ное

Виртуалното участие ще се осъществи чрез платформата Google Meet