Икономически университет - Варна

Събития

Начало
11
апр

За всички студенти – бакалаври и магистри, които желаят да премерят сили в писането на алгоритми. Подайте заявка за участие до 10 април 2020 г.

Начало
13
апр
Край
16
апр

Участие могат да вземат всички студенти – бакалаври и магистри

Начало
21
апр

Студентите от различни специалности и равнища на обучение демонстрират своите умения и достижения в научната област, в която се обучават.

Начало
22
апр

Събитието ще се осъществи в онлайн режим /дистанционно/

Начало
23
апр

Участие могат да вземат всички студенти – бакалаври, магистри и докторанти, които желаят да представят своите теоретични или теоретико-приложни достижения от обучението (курсови работи, проекти, теми), практики, стажове, проекти, внедрени във фирми, дипло

Начало
24
апр

Студенти от различни специалности и образователно-квалификационни степени демонстрират своите достижения в овладяването на икономическите знания.

Начало
24
апр

Заповядайте и станете част от нашата академична общност!

Начало
11
май
Край
12
май

В чест на 100 годишнината от основаването на ИУ-Варна

Начало
03
апр

на докт. Величка Пеева Маринова

Начало
25
мар

на докт. Христина Пламенова Филипова