Икономически университет - Варна

Професионален бакалавър /Колеж по туризъм/

През 2020 г. Колеж по туризъм - Варна организира Предварителен и Основен кандидатстудентски прием.

ОКС "професионален бакалавър" - специалности:

  • "Мениджмънт на туризма и свободното време"
  • "Мениджмънт на хотели и ресторанти"

Предварителен прием на документи: от 23 март до 1 април 2020 г.
Записване: на 2 и 3 април 2020 г.

Основен прием на документи: от 22 юни до 3 юли 2020 г.
Записване: от 6 юли до 10 юли 2020 г.