Икономически университет - Варна

Специалности

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

За редовно обучение - "Редовното обучение представлява съчетание от лекционно и интерактивно обучение и различни форми на самостоятелна работа.

За редовно електронно обучение - "Редовното електронно обучение е форма на редовно обучение, при която студентите са обезпечени с електронни материали по всички дисциплини от учебния план, които са достъпни чрез базираната платформа "Мудъл" (http://moodle.ue-varna.bg/)

За дистанционно обучение - "Дистанционното обучение е форма на обучение, при която, студентите и преподавателите са разделени по местоположение, но не непременно и по време. Обучението се осъществява на основата на съвременни информационни и комуникационни технологии. Интерактивното взаимодействие със студентите се осигурява чрез базираната платформа "Мудъл" (http://moodle.ue-varna.bg/)


* Дистанционно обучение се предлага само в платен прием.


Професионално направление
Икономика

Форма на обучение

Специалности
Редовна
Дистанционна
Редовна
електронна
Счетоводство и одит
 
 
Счетоводство (с преподаване на английски език)         
 
Финанси        
 
Счетоводство и финанси          
 
Социална сигурност и застраховане          
 
Икономика и търговия         
 
Бизнес икономика          
 
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт          
 
Недвижими имоти и инвестиции         
 
Дигитални медии и ПР          
 
Маркетинг           
 
Международен бизнес (с преподаване на английски език)          
 
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)           
 
Международни икономически отношения           
 
Индустриален бизнес и предприемачество       
 
Логистика          
 
Аграрен бизнес          
 
Екологичен бизнес и регионална сигурност           
 
Бизнес информационни системи           
 
Стокознание и митническа дейност          
 

Професионално направление
Администрация и управление

Форма на обучение

Специалности
Редовна
Дистанционна
Редовна
електронна
Мениджмънт           
 
Публична администрация          
 
Съдебна администрация           
 

Професионално направление
Туризъм

Форма на обучение

Специалности
Редовна
Дистанционна
Редовна
електронна
Туризъм         
 
Международен туризъм (с преподаване на руски език)           
 

Професионално направление
Информатика

Форма на обучение

Специалности
Редовна
Дистанционна
Редовна
електронна
Информатика и компютърни науки           
 
Мобилни и уеб технологии