Икономически университет – Варна

Често задавани въпроси

Кандидат бакалаври
 • Диплома за завършено средно образование
 • Приложение към дипломата с оценки
 • Официален документ издаден от оторизиран орган, удостоверяващ правото на кандидата да продължи образованието си във висше учебно заведение в страната, където е получено средното образование. Този документ може да бъде издаден от училището, което е завършил кандидатът
 • Копие на паспорт/лична карта
 • Заявление
 • 2 снимки паспортен формат
Кандидат магистри
 • Диплома за завършена бакалавърска степен
 • Приложение към дипломата
 • Копие на паспорт/лична карта
 • Заявление
 • 2 снимки паспортен формат
Кандидат за (PhD)
 • Диплома за завършена магистърска степен
 • Приложение към дипломата
 • Копие на паспорт/лична карта
 • Заявление
 • 2 снимки паспортен формат
 • Списък с публикации, ако има такива

Няма такса за кандидатстване, има административна такса за обработка на документи при записване на студента за обучение в ИУ – Варна

Бакалавърски програми
 • средната оценка, образувана от оценката по Математика и от още една най-добра оценка от Дипломата за средно образование, трябва да бъде процентно повече от 62% от максималната оценка според скалата на оценяване в страната, в която кандидатът е завършил средното образование.
 • За специалности, преподавани на английски или руски език, кандидатът трябва да удостовери степента на владеене на този език чрез представяне на международно признат сертификат, с признато ниво на владеене В2 или по-високо, според изискванията на Европейската Езикова Рамка, или да премине езиков изпит в ИУ-Варна
Магистърски програми
 • кандидатът трябва да има средна обща оценка от предходната степен на образование процентно повече от 62% от максималната оценка според скалата на оценяване в страната, в която кандидатът е завършил бакалавърската степен образование.
 • За специалности, преподавани на английски език, кандидатът трябва да удостовери степента на владеене на този език чрез представяне на международно признат сертификат, с признато ниво на владеене В2 или по-високо, според изискванията на Европейската Езикова Рамка, или да премине езиков изпит в ИУ-Варна
PhD програми
 • Отдел НИДД определя възможностите за зачисляване на кандидата според избраната тема и направлението, интересуващо кандидата.
 • Продължителността на процедурата по кандидатстване зависи от ОКС, за която той кандидатства (бакалавър, магистър,  PhD ). МОН в България обработва между 2 и 4 седмици документите на всеки кандидат. Министерството приема документи между 1 май и 30 септември за кандидати за бакалавърско обучение, от 1 май до 20 декември документи на кандидати за магистърско обучение и по всяко време на годината документи на кандидати за PhD програми.
 • За кандидати за магистърски и PhD програми, Дипломите за висше образование от предходната степен трябва да бъде признати от ИУ – Варна преди изпращане на документите в МОН.Този процес обикновено отнема от 2 седмици до няколко месеца допълнително към по горе описаните процедури. След като Дипломата бъде призната, кандидатът получава писмо за потвърждаване на одобрението за обучение в избраната от него/нея програма. 
 • Освен периода за разглеждане на документите в МОН, трябва да се има предвид и това, че в различните държави отнема различен период от време да се кандидатства и да се получи виза D. Всеки кандидат трябва да провери колко трае процесът на подаване на документи и получаване на виза в посолство на Р България в неговата страна.
 • Препоръчваме на всички кандидати да подават своите документи колкото се може по-рано, за да могат да завършат цялата процедура и да получат виза навреме за да започнат обучението си от началото на академичната година. 

Да. Дипломата и приложението към нея, документът от средното училище, удостоверяващ правото да продължите образованието си (само за кандидати за бакалавърски програми) могат да бъдат на оригиналния език, докато не пристигнат в България и не бъдат дадени за превод на Български.

 • За специалности, преподавани на английски или руски език, кандидатът трябва да удостовери своята степен на владеене на английски/руски език чрез представяне на международно признат сертификат с постигнато ниво В2 или по-високо съгласно Общите Европейски Правила за владеене на език, или чрез полагане на изпит в ИУ – Варна. Явяването на изпит струва 180 EURO и се заплаща предварително.
 • за бакалаври - 30 септември
 • за магистри - 10 декември
 • за PhD – документи за кандидатстване се приемат по всяко време.

Семестриалната такса за за първия семестър обикновено се плаща преди започване на академичната година. Но, понякога някои от Посолствата на Р България изискват доказателство за платена такса , за да издадат виза на кандидата. В такива случаи, всеки кандидат трябва да провери какви са изискванията на Българското посолство в неговата страна за издаване на виза. В случай, че от Посолството на Р България изискват такова доказателство, кандидатът трябва да заплати таксата за обучение преди да подаде документите си за получаване на виза.

Студентите от страни извън ЕС имат право да работят 20 часа/седмица по време на своето обучение. Работодателят им трябва да ги регистрира в Националната агенция по заетостта.

Всички студенти, които са приети за обучение при условията на  субсидирано от Българското правителство обучение, могат да кандидатстват за настаняване в общежитие. студентите платено обучение (включително и всички чуждестранни студенти трябва да си осигурят сами настаняване. Партньори на университета могат да помогнат за намиране на подходящи места за настаняване. Цената за наемане на напълно обзаведена стая в близост до университета, в централната част на Варна варира между 100 и 150 Евро на човек за месец. възможно е и настаняване в хотели тип легло § закуска, като цената за 1 човек за 1 нощувка е 15 – 20 Евро. Някои хостели предлагат месечни цени за престой на студенти.

ИУ – Варна предлага възможност за студенти, обучаващи се със субсидия на българското правителство могат да кандидатстват за социални  или семейни помощи, осигурени от Правителството. Броят стипендии е определен от Българското МОН.

Не. не е. През 2007г. България кандидатства за присъединяване към Шенгенската зона, но все още не е одобрена. По тази причина, визата за Р България не разрешава свободно придвижване в Шенгенската зона.