Икономически университет – Варна

Такси за обучение

Входен изпит по език (български; английски; руски) 180 EUR
Признаване на чуждестранна диплома (за магистърска степен и докторантура) 103 EUR
Такса за записване (за бакалавърска степен) 31 EUR
Бакалавърска степен 1250 EUR/семестър (8 семестъра)
Магистърска степен 1500 EUR/семестър (2, 3 или 4 семестъра)
Докторска степен 3500 EUR/година (3 или 4 години)

 

Студенти с двойно гражданство, едно от които е българско, заплащат 50% от таксите за обучение

БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
За обучение, субсидирано от българското правителство Такса
Професионален бакалавър 295 BGN/семестър (6 семестъра)
Бакалавър с обучение на български език (направление Икономика, Туризъм или Управление) 295 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на английски или руски език (направление Икономика или Туризъм) 350 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на български език (направление Компютърни науки) 450 BGN/семестър (8 семестъра)
   
   
Магистър (направление Компютърни науки) 500 BGN/семестър (2 семестъра)
   
Доктор (направление Икономика, Туризъм или Управление) 800 BGN/година (3 или 4 години)
Доктор (направление Компютърни науки) 1400 BGN/година (3 или 4 години)

 

Платена форма на обучение Такса
   
Бакалавър с обучение на български език (направление Икономика, Туризъм или Управление) 1045 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на английски или руски език (направление Икономика или Туризъм)  1250 BGN/семестър (8 семестъра)
Бакалавър с обучение на български език (направление Компютърни науки) 1510 BGN/семестър (8 семестъра)
   
Магистър в същата специалност от бакалавърската степен 1045 BGN/семестър (2 семестъра)
Магистър (направление Управление) 1045 BGN/семестър (2 семестъра)
Магистър в различна специалност от бакалавърската степен 1045 BGN/семестър (3 семестъра)
Магистър след професионален бакалавър 1045 BGN/семестър (3 семестъра)
Магистър с обучение на английски език / Международен бизнес и мениджмънт/

1250 BGN/семестър (3 семестъра)

 Магистър с обучение на английски език / Информатика и компютърни науки/  1650 BGN/семестър (3 семестъра)
Докторска степен  
Редовна форма 3500 BGN/година (3 години)
Задочна форма  3500 BGN /година (4 години)

 

Такси за кандидатстване:  
Професионален бакалавър 60 BGN
Бакалавър  60 BGN
Магистър 60 BGN
Доктор 60 BGN (държавна поръчка)
Доктор 840 BGN (платено обучение)

 

Други административни такси:  
Защита на докторска теза 3240 BGN (платено обучение)
Признаване на чуждестранна диплома (за кандидат магистри и кандидат докторанти) 200 BGN

 

БАНКОВА СМЕТКА В EUR БАНКОВА СМЕТКА В BGN
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG95STSA93003429276240
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна
БАНКА ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр на сметка: Икономически университет - Варна