Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 424: 13:30-15:00

Сряда, кабинет 424: 10:30-13:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2023, кабинет 424 : 11:00-13:00

19 апр 2023, кабинет 424 : 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СА (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Предприемачески маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 H-101 У Маркетинг 3
17:15 19:00 H-101 У Маркетинг 2
Вторник
11:15 13:00 2-228 Л Управление на човешките ресурси в агробизнеса 5
13:30 16:00 2-312 У Предприемачески маркетинг 1 13
13:30 16:00 2-312 У Предприемачески маркетинг 2 15
Сряда
13:30 15:00 316 У Маркетинг 5
16:15 19:00 304 У Предприемачески маркетинг 1 14
Четвъртък
09:15 11:00 223 У Маркетинг 1
11:15 13:00 127Г У Управление на човешките ресурси в агробизнеса 5
Петък
07:30 10:00 2-313 У Управление на малкия бизнес 16
13:30 16:00 2-132 У Управление на малкия бизнес 17
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 134-143.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 90-97.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 116-125.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 93-103.
Статия 2021
Човешки ресурси и Технологии = HR and Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 2, 55-75.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Преглед на всички публикации