Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 424: 09:00-11:00

Четвъртък, кабинет 424: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Кадрово консултиране Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на човешките ресурси в агробизнеса Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 5, АБ (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 5, АБ-СНУ (Редовно обучение)
Управление на качеството в агробизнеса Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес Курс 5, АБ-СНУ (Редовно обучение)
Маркетингови проучвания в аграрния бизнес Курс 6, АБ-ДНДО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СО (Редовно обучение)
Маркетинг на организационните пазари Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Предприемачески маркетинг Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-132 У Маркетинг 22
13:30 15:00 2-224 У Маркетинг 23
15:15 17:00 2-129 У Маркетинг 21
Вторник
09:15 11:00 304 У Маркетинг 20
11:15 13:00 447 У Управление на човешките ресурси в агробизнеса 18
Сряда
11:15 13:00 222 У Маркетинг 26
13:30 15:00 305 У Маркетинг 24
15:15 17:00 310 У Маркетинг 25
Четвъртък
08:15 11:00 2-225 У Предприемачески маркетинг 1 33
09:15 11:00 2-228 У Академични изследвания 2 4
11:15 13:00 2-319 Л Управление на човешките ресурси в агробизнеса 18
Петък
09:15 11:00 H-103 У Академични изследвания 2 5
11:15 13:00 434 У Маркетинг на организационните пазари 28, 29, 30
13:30 16:00 232 У Предприемачески маркетинг 1 34
13:30 16:00 232 У Предприемачески маркетинг 2 35
2021-02-23 (Вторник)
13:30 15:00 Н-107 У Управление на качеството в агробизнеса 12, 42, 74
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 293.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 189 - 198.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, Варна : Наука и икономика, 2020, 105 - 112.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 360 - 373.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, организирана от Икономически университет - Варна 25 окт. 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2019, 95 - 107.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник доклади с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 162 - 171.
Статия 2018
Oxford Economic Papers, Oxford : Oxford University Press, 70, 2018, 4 (2), October, 1416 - 1425.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, с. 227 - 231.
Статия 2018
International Academic Conferences: Proceedings of IAC 2018 in Vienna Management, Economics and Marketing (IAC-MEM 2018), Prague: Czech Technical University, 2018, July, 350 - 355.
Преглед на всички публикации