Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 424: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 424: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

16 мар 2020, кабинет 424: 11:30-13:30

13 апр 2020, кабинет 424: 11:30-13:30

16 май 2020, кабинет тестови център: 12:00-13:00

Управление на човешките ресурси в агробизнеса
Управление на качеството в агробизнеса
Маркетинг
Маркетинг на организационните пазари
Събитиен маркетинг
Предприемачески маркетинг
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 293.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. Счетоводна отчетност, Варна : Наука и икономика, 2019, 360 - 373.
Статия 2018
Oxford Economic Papers, Oxford : Oxford University Press, 70, 2018, 4 (2), October, 1416 - 1425.
Доклад 2018
Предизвикателства пред аграрния бизнес и селските райони : Младежка научна конференция с международно участие, 7 юни 2018 : Сборник с доклади, София : Изд. комплекс УНСС, 2018, с. 227 - 231.
Статия 2018
International Academic Conferences: Proceedings of IAC 2018 in Vienna Management, Economics and Marketing (IAC-MEM 2018), Prague: Czech Technical University, 2018, July, 350 - 355.
Доклад 2018
Information Society and Sustainable Development : 5th International Conference : ISSD 2018, Targu-Jiu, Gorj, Romania : Academica Brâncuşi Publishing House, 2018, 41 - 44.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса ..., 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 213 - 221.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник доклади с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 162 - 171.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС 2017): VIII международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, II, 2017, 77 - 83.
Статия 2017
Trakia Journal of Science. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, Vol. 15, 2017, Suppl. 1, 261 - 266.
Преглед на всички публикации