Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 424: 13:30-15:00

Сряда, кабинет 424: 10:30-13:00

Дати за неположени изпити

29 мар 2023, кабинет 424 : 11:00-13:00

19 апр 2023, кабинет 424 : 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Цени и ценообразуване Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Аграрен маркетинг Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-319 У Цени и ценообразуване 5
13:30 16:00 2-319 Л Аграрен маркетинг 5
Сряда
13:30 15:00 312 У Кариерно развитие 9, 10, 12, 13
Четвъртък
08:15 10:00 H-103 У Кариерно развитие 5, 6, 16, 17
11:15 13:00 2-127 У Управление на човешките ресурси 15
Петък
08:15 10:00 2-228 У Аграрен маркетинг 5
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес консултиране - СНУ Кадрово консултиране 5 31 1-55 12.05.2023 15:00 - 16:00
Бизнес консултиране - ДНДО Кадрово консултиране 6 58 1-55 12.05.2023 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 476-491., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy: Proceedings of Scientific Papers, Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-6 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 93-103., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Наука и икономика, 65, 2021, 4, 372-384.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 90-97.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 93-103.
Преглед на всички публикации