Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 424: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 424: 07:30-09:00

Четвъртък, кабинет 424: 08:30-09:00

Дати за неположени изпити

11 ное 2021, кабинет 424 https://meet.google.com/jat-vrvz-bsq: 14:00-16:00

14 дек 2021, кабинет 424 https://meet.google.com/jat-vrvz-bsq: 14:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Аграрен маркетинг Курс 4, АБ (Редовно обучение)
Управление на качеството Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Кадрово консултиране Курс 5, БК-СНУ (Дистанционно обучение)
Екологична политика и законодателство Курс 5, Еко-СНУ (Задочно обучение)
Екологичен мониторинг и оценка Курс 5, Еко-СНУ (Задочно обучение)
Маркетинг Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СА (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-08 (Вторник)
12:15 15:00 Е-317 Л Кадрово консултиране 36
2022-02-09 (Сряда)
12:15 15:00 Е-317 Л Кадрово консултиране 36
2022-02-10 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-317 У Кадрово консултиране 36
2022-02-12 (Събота)
15:15 18:00 Е-317 У Кадрово консултиране 36
2022-02-01 (Вторник)
15:00 17:46 Е–Н209 Л Екологичен мониторинг и оценка 23
2022-02-03 (Четвъртък)
09:00 11:46 Е-319 Л Екологичен мониторинг и оценка 23
2022-02-04 (Петък)
12:38 14:46 Е-304 Л Екологичен мониторинг и оценка 23
2022-02-05 (Събота)
09:00 11:46 Е-302 Л Екологичен мониторинг и оценка 23
2022-02-09 (Сряда)
09:00 11:46 H-212 У Екологичен мониторинг и оценка 23
2022-02-11 (Петък)
12:38 14:46 H-212 У Екологичен мониторинг и оценка 23
2022-02-13 (Неделя)
09:00 11:46 H-212 У Екологичен мониторинг и оценка 23
2022-02-14 (Понеделник)
15:00 17:46 H-212 У Екологичен мониторинг и оценка 23
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 134-143.
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 93-103.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 293.
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 189 - 198.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 215.
Преглед на всички публикации