Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

113, 424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 113: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/jat-vrvz-bsq, 15:00-16:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 113: 13:30-15:30

15 апр 2024, кабинет 113: 13:30-15:30

Управление на човешките ресурси
Управление на човешките ресурси в агробизнеса
Иновации в агробизнеса
Маркетинг
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес консултиране - СНУ Кадрово консултиране 5 33 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Бизнес консултиране - ДНДО Кадрово консултиране 6 54 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Бизнес консултиране - СПН Кадрово консултиране 6 63 тест център онлайн 16.05.2024 11:00 - 12:00
Аграрен бизнес Управление на човешките ресурси в агробизнеса 3 4 1-56 10.06.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2024
City, Territory and Architecture, Springer Open, 11, 2024, 19, 1-20., ISSN(онлайн) 2195-2701 / DOI 10.1186/s40410-024-00240-w / Scopus
Доклад 2023
16th International Scientific Conference WoodEMA 2023, June 14th-16th, 2023, Current Trends and Challenges for Forest-Based Sector: Carbon Neutrality and Bioeconomy : Proceedings of Scientific Papers, Prague : Czech University of Life Sciences Prague, 2023, 51-57., ISBN(печатно) 978-953-8446-01-61 / Линк
Статия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 25-44., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2023
In V. Bevanda (Ed.), International Scientific Conference ITEMA 2023: Vol 7. , Association of Economists and Managers of the Balkans., 2023, 7, 287-293. / DOI https://doi.org/10.31410/ITEMA.2023.287
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 111-122., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 476-491., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 93-103., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 93-103.
Преглед на всички публикации