Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

гл. ас. д-р Павлина Иванова

424

0882164707

p.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 424: 15:00-17:00

Сряда, кабинет 424: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 424 : 15:00-17:00

23 ное 2022, кабинет 424 : 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономика на труда Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, СА (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Икономика на труда Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Управление на малкия бизнес Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 2-229 У Управление на човешките ресурси 17
17:15 19:00 447 У Икономика на труда 15, 22, 23, 24
Сряда
09:15 11:00 2-313 У Управление на малкия бизнес 7
11:15 13:00 2-312 У Управление на малкия бизнес 6
17:15 19:00 447 У Икономика на труда 16, 17, 30, 31, 32, 33
Петък
09:15 11:00 448 У Икономика на труда 1, 2, 3, 5, 6, 7
11:15 13:00 221 У Управление на човешките ресурси 19
Вид Година Публикация
Други 2021
Варна : Славена, 2021, 88.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 116-125.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 93-103.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 266.
Статия 2021
Човешки ресурси и Технологии = HR and Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 2, 55-75.
Монография 2021
София : Институт по аграрна икономика. ССА, 2021, 139.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Наука и икономика, 65, 2021, 4, 372-384.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 206.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 134-143.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Преглед на всички публикации