Икономически университет – Варна

Дипломиране

Държавна изпитна /поправителна/сесия - м. януари 2023 г.

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

Комплексният държавен изпит за студентите от специалности "Аграрен бизнес" (ОКС бакалавър), "Екоикономика" (ОКС магистър) и "Бизнес консултиране" (ОКС магистър) ще се проведе на 26.01.2023 г.

Два дни преди обявената дата за изпита ще бъде публикувана информация за залата и часа на изпита.

Комплексният държавен изпит за студентите от специалности "Аграрен бизнес" (ОКС бакалавър) - 26.01.2023 г. /четвъртък/ - тестови център, зала 58, начало 8:00 часа, край на изпита 11:00 часа. Успех на всички дипломанти!

Допълнителни указания:

  • Студентите влизат в изпитната зала 10 минути преди обявения начален час на изпита;
  • При влизане в изпитната зала студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;
  • Студентите от специалност "Аграрен бизнес" задължително носят химикал.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Защитата на дипломни работи за студентите от специалности "Аграрен бизнес" (ОКС бакалавър), "Екоикономика" (ОКС магистър) и "Бизнес консултиране" (ОКС магистър) ще се проведе на 26.01.2023 г.

Два дни преди обявената дата за защита ще бъде публикувана информация за залата, часа, както и редът за явяване по залите.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломни работи ще се приемат от сектор "Студенти" и ЦМО на 16 и 17 януари 2023 г. 

 

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

Разпределение на дипломни ръководства за дипломанти през учебната 2022/2023 година

Фак. номер Име Научен ръководител
118470 Кристиян Емилов Атанасов доц.д-р Мария Станимирова
117803 Ярослав Стефанов Стефанов доц. д-р Гергана Славова-Стефанова
117824 Павлета Костадинова Иванова гл.ас. д-р Павлина Иванова
117920 Гергана Галинова Златарова доц. д-р Теодорина Турлакова
118898 Умут Адемов Самиев доц. д-р Таня Георгиева
118183 Денислав Иванов Генчев гл. ас. д-р Радмил Николов
118192 Драган Тенев Чавдаров

гл. ас. д-р Радмил Николов

117575 Вилияна Валентинова Иванова доц. д-р Теодорина Турлакова

Конспекти за държавен изпит

Срокове и документи

  Разпределение на дипломни ръководства за дипломанти през учебната 2022/2023 година                                                                                 

 

Фак. номер Име Научен ръководител
125246 Габриела Павлинова Тодорова доц.д-р Теодорина Турлакова
123996 Веселин Петров Пейчев гл. ас. д-р Дамян Киречев
123960 Мария Георгиева Андреева гл. ас. д-р Дамян Киречев
125150 Милка Иванова Ангелова доц. д-р Гергана Славова
125245 Ралица Венциславова Райкова доц. д-р Мария Станимирова
125474 Илиян Енчев Илиев гл. ас. д-р Павлина Иванова

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "бакалавър"

За получаване на тога за церемонията, трябва да се явите на 25.11.2022 г. от 12:30 часа в кабинета на катедра "Аграрна икономика", намиращ се на Студентската улица, ет. 1, основната сграда на Икономически унивеситет - Варна.

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис.

Тържествена промоция Випуск 2022, ОКС "магистър"

За получаване на тога за церемонията, трябва да се явите на 02.12.2022 г. от 12:30 часа в кабинета на катедра "Аграрна икономика", намиращ се на Студентската улица, ет. 1, основната сграда на Икономически унивеситет - Варна.

Тогата се получава и връща лично от дипломанта срещу подпис.