Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности ОКС "бакалавър" в Икономически университет – Варна относно държавната изпитна сесия.

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. септември,  ОКС "бакалавър"
( 30 и 31.08.2022 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец септември 2022 г. трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за бакалаври) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломант.

2. В сектор "Студенти" (фронт офис бакалавър) – каб. 214, 215 и 216, ет. 2:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи при инспекторите УД на специалностите, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия. След подписването му от съответния инспектор УД се предава в сектор "Студенти"

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. 

Работно време на сектор "Студенти"

8:00 – 16:30

Почивки:

10.15 – 10.30
12.00 – 12.30
14.30 – 14.45

 

Методични кабинети по специалности

Специалност

Кабинет

СО и СФ

Н-110

Финанси, Застраховане и осигуряване

123 а

БИ, СБП, НИИ

Н-111

Аграрен бизнес

офис "Стипендии и общежития", ет. 1

ИТ

Н-106

ИБП, Логистика Н-107

Стокознание и митническа дейност

314 б

Туризъм, МИО, Международен туризъм с преподаване на руски език

Н-108

Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Международен бизнес с преподаване на англ. ез.

317

Мениджмънт, Публична администрация

225 б

Съдебна администрация

444

Информатика, ИКН, БИС, Мобилни и уеб технологии

317 б

График за държавни изпити през есенна (поправителна) сесия  – м. септември 2022 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство и контрол  12.09 и 13.09
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации, Застраховане и осигуряване 12.09.
Индустриален бизнес и предприемачество, Корпоративен бизнес и управление  12.09.
Логистика, Логистичен мениджмънт   09.09.
Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес   09.09.
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Строително предприемачество и недвижима собственост, Недвижими имоти и инвестиции   09.09.
Управление на проекти  12.09.
Бизнес икономика  13.09.
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране  12.09.
Стокознание, Стокознание и митническа дейност,  Качество и експертиза на стоките   13.09.
Мениджмънт, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт   12.09.
Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие   13.09.
Международен бизнес (англ. език)    12.09.
Информатика, Информатика и компютърни науки, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса  13.09.
Статистика и иконометрия  13.09.
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм  09.09.
Международни икономически отношения, Конкурентно и бизнес разузнаване  13.09.
Съдебна администрация  12.09.
Международен бизнес и мениджмънт (англ. език)  12.09.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 30 и 31 август 2022 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати