Икономически университет – Варна

Дипломиране

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. януари,  ОКС "бакалавър"
(14 и 15.01.2021 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец януари 2021 г. трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за бакалаври) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломант.

2. В сектор "Студенти" (фронт офис бакалавър) – каб. 214, 215 и 216, ет. 2:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи при инспекторите УД на специалностите, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия. След подписването му от съответния инспектор УД се предава в сектор "Студенти"

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. В сградата на ИУ - Варна се допускат само лица, носещи лични предпазни средства.

Работно време на сектор "Студенти"

8:00 – 16:30

Почивки:

10.15 – 10.30
12.00 – 12.30
14.30 – 14.45

 

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:
 

Специалност

Кабинет

СО и СФ

Н-110

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ

123 а

БИ, СБП, НИИ

Н-111

АГРАРЕН БИЗНЕС

офис "Стипендии и общежития", ет. 1

ИТ

Н-106

СТОКОЗНАНИЕ И МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

314 б

ТУРИЗЪМ, МИО, МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛ. ЕЗ.

Н-108

МАРКЕТИНГ, ИБП, ЛОГ. и МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛ. ЕЗ.

317

МЕНИДЖМЪНТ, ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

225 б

ИНФОРМАТИКА, БИС

317 б

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2021 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство и контрол  28.01. и 29.01.
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации, Застраховане и осигуряване 29.01.
Индустриален бизнес и предприемачество, Корпоративен бизнес и управление  27.01.
Логистика, Логистичен мениджмънт 28.01.
Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес  27.01.
Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции  27.01.
Управление на проекти  27.01.
Бизнес икономика 28.01.
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране 29.01.
Стокознание, Стокознание и митническа дейност,  Качество и експертиза на стоките 28.01
Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 27.01.
Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 27.01.
Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 28.01
Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса 29.01.
Статистика и иконометрия 28.01.
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм 27.01.
Международни икономически отношения, Международен бизнес, Конкурентно и бизнес разузнаване 29.01.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 14 и 15 януари 2021 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати