Икономически университет - Варна

Академичен календар

Академичен календар за учебната 2019/2020 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2018/2019 - ДНДО, СПН и 2019/2020 - СС, СПНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

14 октомври - 20 декември 2019
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
07 октомври - 15 октомври 2019
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 21 октомври - 13 декември 2019
(по график за всяка специалност)
Коледна ваканция 23 декември 2019 - 09 януари 2020
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
03 - 18 феруари 2020
Редовна изпитна сесия 10 януари - 01 февруари 2020
Поправителна
изпитна сесия
17 - 18 февруари 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03 - 05 юни 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2019
Зимна сесия 29 - 31 януари 2020
Лятна сесия 22 - 25 юни 2020

Академичен календар за учебната 2019/2020 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2018/2019 - ДНДО, СПН и 2019/2020 - СС, СПНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

19 февруари - 24 април 2020
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 04 - 23 май 2020
Поправителна
изпитна сесия
28 и 29 май 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03 - 05 юни 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2019
Зимна сесия 29 - 31 януари 2020
Лятна сесия 22 - 25 юни 2020

Академичен календар за учебната 2019/2020 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2019/2020 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

19 февруари - 29 май 2020
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия  03 - 20 юни 2020
Поправителна изпитна сесия 26 - 29 юни 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03, 04 и 08 септември 2020