Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "магистър" за учебна 2021/2022 г.

Академичен календар за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2020/2021 - ДНДО, СПН и 2021/2022 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

18 октомври - 23 декември 2021
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
04 - 17 октомври 2021
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 25 октомври - 12 декември 2021
(по график за всяка специалност)

Ваканции

Коледна

Междусеместриална
(за редовно обучение)

 

24 декември 2021 - 6 януари 2022

01 - 14 февруари 2022

Редовна изпитна сесия 07 януари - 31 януари 2022
Поправителна
изпитна сесия
15 и 16 фувруари 2022
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
01 - 03 юни 2022
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 10, 13 и 14 септември 2021
Зимна сесия 27, 28 и 31 януари 2022
Лятна сесия 23, 24, 27 и 28 юни 2022

Академичен календар за летен семестър на учебната 2021/2022 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2020/2021 - ДНДО, СПН и 2021/2022 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

17 февруари - 21 април 2022
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
01 - 14 февруари 2022
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 01 - 14 февруари 2022
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 28 април - 23 май 2022
Поправителна
изпитна сесия
26 и 27 май 2022
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
01 - 03 юни 2022
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 10, 13 и 14 септември 2021
Зимна сесия 27, 28 и 31 януари 2022
Лятна сесия 23, 24, 27 и 28 юни 2022

Академичен календар за летен семестър на учебната 2021/2022 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2021/2022 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

17 февруари - 27 май 2022
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
01 - 14 февруари 2022
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 01 - 14 февруари 2022
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 01 - 22 юни 2022
Поправителна изпитна сесия 29 и 30 юни 2022
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
07 - 09 септември 2022