Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "магистър" за учебна 2019/2020 г. и учебна 2020/2021 г.

Академичен календар за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2019/2020 - ДНДО, СПН и 2020/2021 - СС, СПНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

15 октомври - 23 декември 2020
Дистанционно обучение
(електронно базирани занятия)
05 октомври - 14 октомври 2020
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 26 октомври - 13 декември 2020
(по график за всяка специалност)
Коледна ваканция 24 декември 2020 - 06 януари 2021
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
01 - 14 феруари 2021
Редовна изпитна сесия 07 януари - 30 януари 2021
Поправителна
изпитна сесия
15 и 16 февруари 2021
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
02 - 04 юни 2021
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09 - 11 септември 2020
Зимна сесия 27 - 29 януари 2021
Лятна сесия 22 - 25 юни 2021

Академичен календар за летен семестър на учебната 2020/2021 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2019/2020 - ДНДО, СПН и 2020/2021 - СС, СПНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

17 февруари - 23 април 2021
Дистанционно обучение
(електронно базирани занятия)
01 февруари - 14 февруари 2021
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 01 февруари - 14 февруари 2021
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 28 април - 22 май 2021
Поправителна
изпитна сесия
27 и 28 май  2021
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
02 - 04 юни 2021
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09 - 11 септември 2020
Зимна сесия 27 - 29 януари 2021
Лятна сесия 22 - 25 юни 2021

Академичен календар за летен семестър на учебната 2020/2021 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2020/2021 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

17 февруари - 28 май 2021
Дистанционно обучение
(електронно базирани занятия)
01 февруари - 14 февруари 2021
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 01 февруари - 14 февруари 2021
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 02 -21 юни 2021
Поправителна изпитна сесия 28 - 29 юни 2021
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
07 - 09 септември 2021

 

Академичен календар за зимен семестър на учебната 2019/2020 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2018/2019 - ДНДО, СПН и 2019/2020 - СС, СПНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

14 октомври - 20 декември 2019
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
07 октомври - 15 октомври 2019
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 21 октомври - 13 декември 2019
(по график за всяка специалност)
Коледна ваканция 23 декември 2019 - 09 януари 2020
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
03 - 18 феруари 2020
Редовна изпитна сесия 10 януари - 01 февруари 2020
Поправителна
изпитна сесия
17 - 18 февруари 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03 - 05 юни 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2019
Зимна сесия 29 - 31 януари 2020
Лятна сесия 22 - 25 юни 2020

Академичен календар за летен семестър на учебната 2019/2020 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2018/2019 - ДНДО, СПН и 2019/2020 - СС, СПНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

19 февруари - 24 април 2020
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 15 - 30 май 2020
Поправителна
изпитна сесия
03 и 04 юни 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
08 - 10 юни 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2019
Зимна сесия 29 - 31 януари 2020
Лятна сесия 25, 26, 29 и 30 юни 2020

Академичен календар за летен семестър на учебната 2019/2020 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2019/2020 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

19 февруари - 29 май 2020
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 03 - 20 юни 2020
Поправителна изпитна сесия 01 и 02 юли 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
03, 04 и 08 септември 2020