Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "магистър" за учебна 2021/2022 г. и 2022/2023 г.

Академичен календар за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2021/2022 - ДНДО, СПН и 2022/2023 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

20 октомври - 23 декември 2022
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
06 - 19 октомври 2022
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 24 октомври - 11 декември 2022
(по график за всяка специалност)

Ваканции

Коледна

Междусеместриална
(за редовно обучение)

 

24 декември 2022 - 08 януари 2023

06 - 19 февруари 2023

Редовна изпитна сесия 09 януари - 04 февруари 2023
Поправителна
изпитна сесия
20 и 21 фувруари 2023
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
01 и 02 юни 2023
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09, 12 и 13 септември 2022
Зимна сесия 25, 26 и 27 януари 2023
Лятна сесия 23, 26, 27 и 28 юни 2023

Академичен календар за летен семестър на учебната 2022/2023 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2021/2022 - ДНДО, СПН и 2022/2023 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

22 февруари - 28 април 2023
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
06 - 19 февруари 2023
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 06 - 19 февруари 2023
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 03 - 23 май 2023
Поправителна
изпитна сесия
29 и 30 май 2023
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
01 и 02 юни 2023
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09, 12 и 13 септември 2022
Зимна сесия 25, 26 и 27 януари 2023
Лятна сесия 23, 26, 27 и 28 юни 2023

Академичен календар за летен семестър на учебната 2022/2023 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, прием: 2022/2023 г. - ДНДО и СПН

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

22 февруари - 30 май 2023
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
06 - 19 февруари 2023
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 06 - 19 февруари 2023
(по график за всяка специалност)
Редовна изпитна сесия 02 - 22 юни 2023
Поправителна изпитна сесия 29 и 30 юни 2023
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
07 и 08 септември 2023