Икономически университет – Варна

Смяна на специалност и форма на обучение

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висше образование, зап. № РД-05-348/12.07.2021 г. на Ректора на ИУ – Варна, чл. 115, т. 2 и т. 3 от Правилника за дейността на Икономически университет – Варна и подадени заявления, се разрешава да преминат от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга от учебната 2021/2022 г., следните студенти (записването за зимен семестър на уч. 2021/2022 г. ще се извърши по график от сектор "Студенти" преди началото на учебната година):

Факултетен номер

От специалност

В специалност

Вид такса

115160

"Счетоводство и одит”

"Маркетинг”

издръжка на обучението от държавата

118388

"Счетоводство и финанси“

"Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

106886

"Финанси“

"Икономика и търговия“ – дистанционно обучение

платено обучение

119114

"Счетоводство и одит”

"Маркетинг”

издръжка на обучението от държавата

120660

"Счетоводство и финанси“

"Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

119105

"Счетоводство и одит”

"Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

115561

"Финанси“

"Икономика и търговия“

издръжка на обучението от държавата

116759

"Счетоводство и одит”

"Логистика“

издръжка на обучението от държавата

122040

"Международен туризъм“ (с преподаване на руски език)

"Международен бизнес“ (с преподаване на английски език)

платено обучение

117968

"Туризъм“

"Счетоводство и одит”

издръжка на обучението от държавата

120832

"Съдебна администрация“

"Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

120901

"Мениджмънт“

"Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

120850

"Международен туризъм“ (с преподаване на руски език)

"Маркетинг”

издръжка на обучението от държавата

120283

"Международен бизнес“ (с преподаване на английски език)

"Международни икономически отношения“

издръжка на обучението от държавата

117598

"Международен бизнес“ (с преподаване на английски език)

"Счетоводство“ (с преподаване на английски език)

издръжка на обучението от държавата

120877

"Публична администрация“

"Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

115330

"Маркетинг”

"Финанси“ – дистанционно обучение

платено обучение

120050

"Аграрен бизнес“

"Маркетинг”

издръжка на обучението от държавата

119614

"Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

"Туризъм“ – дистанционно обучение

платено обучение

120976

"Недвижими имоти и инвестиции“

"Мениджмънт“

издръжка на обучението от държавата

120557

"Стокознание и митническа дейност“

"Дигитални медии и ПР“

издръжка на обучението от държавата

120826

"Икономика и търговия“

"Финанси“ – дистанционно обучение

платено обучение

120224

"Икономика и търговия“

"Счетоводство и одит”

издръжка на обучението от държавата

120095

"Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“

"Счетоводство и одит”

издръжка на обучението от държавата

115072

"Мобилни и уеб технологии“

"Бизнес и мениджмънт“ (с преподаване на английски език)

издръжка на обучението от държавата

110452

"Бизнес информационни системи“

"Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

109675

"Бизнес информационни системи“

"Икономика и търговия“ – дистанционно обучение

платено обучение

112043

"Бизнес информационни системи“

"Маркетинг”

издръжка на обучението от държавата

120002

"Бизнес информационни системи“

"Аграрен бизнес“

издръжка на обучението от държавата

118413

"Бизнес информационни системи“

"Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

112307

"Бизнес информационни системи“

"Маркетинг”

издръжка на обучението от държавата

118279

"Туризъм“ – дистанционно обучение

"Финанси“ – дистанционно обучение

платено обучение

115151

"Маркетинг”

"Недвижими имоти и инвестиции“ – дистанционно обучение

платено обучение

101445

"Маркетинг”

"Счетоводство и одит” – дистанционно обучение

платено обучение

117725

"Маркетинг”

"Икономика и търговия“ – дистанционно обучение

платено обучение

063789

"Маркетинг”

"Икономика и търговия“ – дистанционно обучение

платено обучение

119038

"Туризъм“

"Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

118121

"Туризъм“

"Международни икономически отношения“

издръжка на обучението от държавата

119883

"Туризъм“

"Международни икономически отношения“

издръжка на обучението от държавата

121864

"Туризъм“

"Международни икономически отношения“

издръжка на обучението от държавата

110648

"Публична администрация“

"Дигитални медии и ПР“

издръжка на обучението от държавата

120359

"Туризъм“

"Мениджмънт“

издръжка на обучението от държавата

118933

"Международни икономически отношения“

"Мениджмънт“

издръжка на обучението от държавата

120807

"Аграрен бизнес“

"Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

119011

"Недвижими имоти и инвестиции“

"Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

120411

"Недвижими имоти и инвестиции“

"Аграрен бизнес“

издръжка на обучението от държавата

117765

"Информатика и компютърни науки“

"Бизнес информационни системи“

издръжка на обучението от държавата

118824

"Бизнес информационни системи“

"Информатика и компютърни науки“

издръжка на обучението от държавата

Факултетен номер

Специалност

Вид такса

118352

"Икономика и търговия“

платено обучение

117680

"Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

120496

"Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

120073

"Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

121075

"Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

120280

"Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

120862

"Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

120509

"Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

120226

"Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

120553

"Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

120766

"Туризъм“

платено обучение

118523

"Туризъм“

платено обучение

120078

"Туризъм“

платено обучение

115691

"Туризъм“

платено обучение

117736

"Туризъм“

платено обучение

120365

"Туризъм“

платено обучение

117807

"Туризъм“

платено обучение

118644

"Туризъм“

платено обучение

114722

"Туризъм“

платено обучение

117667

"Туризъм“

платено обучение

117846

"Туризъм“

платено обучение

115339

"Финанси“

платено обучение

115503

"Счетоводство и одит”

платено обучение

114590

"Счетоводство и одит”

платено обучение

115574

"Счетоводство и одит”

платено обучение

115396

"Счетоводство и одит”

платено обучение

118626

"Счетоводство и одит”

платено обучение

118094

"Счетоводство и одит”

платено обучение

118633

"Счетоводство и одит”

платено обучение

117869

"Счетоводство и одит”

платено обучение

117874

"Счетоводство и одит”

платено обучение

117619

"Счетоводство и одит”

платено обучение

117423

"Финанси“

платено обучение

118384

"Финанси“

платено обучение

119304

"Финанси“

платено обучение

085281

"Финанси“

платено обучение

Факултетен номер

Специалност

Вид такса