Икономически университет – Варна

Смяна на специалност и форма на обучение

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висше образование, зап. № РД-05-1578/14.07.2020 г. на Ректора на ИУ – Варна, чл. 115, т. 2 и т. 3 от Правилника на Икономически университет – Варна и подадени заявления, се разрешава да преминат от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга от учебната 2020/2021 г., следните студенти:

Факултетен
номер

От специалност

В специалност

Вид такса

115275 „Международен бизнес” (с преподаване на английски език) „Счетоводство” (с преподаване на английски език) издръжка на обучението от държавата
115935 „Туризъм” „Индустриален бизнес и предприемачество (дистанционно обучение) платено обучение
084388 „Счетоводство и контрол” (задочно обучение) „Туризъм” (дистанционно обучение) платено обучение
115377 „Счетоводство и одит” „Маркетинг” издръжка на обучението от държавата
119100 „Финанси” „Дигитални медии и ПР” издръжка на обучението от държавата
114733 „Финанси” „Бизнес информационни системи” издръжка на обучението от държавата
114738 „Финанси” „Бизнес информационни системи” издръжка на обучението от държавата
116214 „Счетоводство и финанси” „Счетоводство и одит” (дистанционно обучение) платено обучение
098218 „Счетоводство и одит” „Икономика и търговия” (дистанционно обучение) платено обучение
118289 „Счетоводство и финанси” „Счетоводство и одит” (дистанционно обучение) платено обучение
115087 „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт” „Индустриален бизнес и предприемачество” (дистанционно обучение) платено обучение
115118 „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт” „Индустриален бизнес и предприемачество” (дистанционно обучение) платено обучение
118178 „Недвижими имоти и инвестиции” „Финанси” издръжка на обучението от държавата
115919 „Недвижими имоти и инвестиции” „Дигитални медии и ПР” издръжка на обучението от държавата
115359 „Недвижими имоти и инвестиции” „Счетоводство и одит” (дистанционно обучение) платено обучение
118916 „Индустриален бизнес и предприемачество „Маркетинг” издръжка на обучението от държавата
100816 „Бизнес икономика” „Туризъм” (дистанционно обучение) платено обучение
119091 „Аграрен бизнес” „Международен бизнес” (с преподаване на английски език) издръжка на обучението от държавата
118675 „Мобилни и уеб технологии” „Маркетинг” издръжка на обучението от държавата
118344 „Информатика и компютърни науки” „Счетоводство и одит” (дистанционно обучение) платено обучение
118554 „Информатика и компютърни науки” „Логистика” издръжка на обучението от държавата
113313 „Бизнес информационни системи” „Икономика и търговия” издръжка на обучението от държавата
116328 „Информатика и компютърни науки” „Стокознание и митническа дейност” издръжка на обучението от държавата
118701 „Мобилни и уеб технологии” „Туризъм” издръжка на обучението от държавата
118704 „Мобилни и уеб технологии” „Туризъм” издръжка на обучението от държавата
115804 „Бизнес информационни системи” „Застраховане и осигуряване” издръжка на обучението от държавата
112827 „Информатика” „Мениджмънт на хотели и ресторанти” (редовно обучение) издръжка на обучението от държавата

Факултетен номер

Специалност

Вид такса

111954 „Туризъм” платено обучение
117850 „Туризъм” платено обучение
115667 „Туризъм” платено обучение
115438 „Туризъм” платено обучение
114850 „Туризъм” платено обучение
115375 „Туризъм” платено обучение
114937 „Туризъм” платено обучение
118988 „Туризъм” платено обучение
114853 „Туризъм” платено обучение
113346 „Счетоводство и одит” платено обучение
115709 „Финанси” платено обучение
115715 „Финанси” платено обучение
112919 „Финанси” платено обучение
115578 „Счетоводство и одит” платено обучение
115580 „Финанси” платено обучение
118301 „Финанси” платено обучение
117631 „Финанси” платено обучение
112144 „Счетоводство и одит” платено обучение
118276 „Счетоводство и одит” платено обучение
114788 „Финанси” платено обучение
115290 „Икономика и търговия” платено обучение
117633 „Индустриален бизнес и предприемачество” платено обучение
115382 „Индустриален бизнес и предприемачество” платено обучение

Факултетен номер

Специалност

Вид такса

118075 „Счетоводство и одит платено обучение

Записването за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. ще се извърши по график от сектор "Студенти" преди началото на учебната година (от 01.09. до 04.09.2020 г.). Публикуването на графиците за записване може да следите в меню Обучение >> Бакалаври >> Графици и срокове