Икономически университет – Варна

Смяна на специалност и форма на обучение

На основание чл.115, ал.2 и 3 от Правилник за дейността на Икономически университет – Варна и във връзка с преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на университета за уч. 2024/2025 г. се определят следните срокове:

  1. Подаването на заявления в сектор "Студенти" (фронт офис, ет. 1) е до 05 юли 2024 г. включително.
  2. Разглеждане на заявленията във факултетите е от 8 юли до 10 юли 2024 г. включително.
  3. Заповедите за преминаване на студентите от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга се изготвят и обявяват до 15 юли 2024 г.
  4. Преминаване на студент от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга в рамките на университета се разрешава еднократно, при условие че студентите са завършили успешно предходната учебна година (чл. 115, т. 2, 3 и 4 от Правилник за дейността на Икономически университет – Варна).
  5. Студентите заплащат такса за прехвърляне в друга специалност или друга форма на обучение в размер на 60 лв. (съгласно заповед РД-10-1194/02.06.2020 г.).
  6. Студентите, които желаят да преминат в специалност с обучение на английски език (Международен бизнес, Бизнес и мениджмънт) и нямат оценка от ДЗИ (Мн. добър 5,00) или наличие на сертификат за владеене на английски език (съгласно Правилник за приемане на студенти в ОКС "бакалавър" за уч. 2023/2024 г.), следва да се явят на изпитен тест по английски език, който ще се проведе онлайн в Тестови център от 09:00 ч. на 20.06.2024 г., от 13:00 ч. на 25.06.2024 г. и от 13:00ч. на 02.07.2024 г. Студентите, явяващи се на този тест се регистрират на https://ksp.ue-varna.bg/exams/.
    Таксата за изпитния тест е 70 лв., която се внася в касата на университета или по сметката на ИУ – Варна (Уникредит Булбанк АД).
  7. Записването в новата специалност и форма на обучение е от 1 август до 15 септември 2024 г. във фронт офис ,,бакалавър" като предварително е заплатена семестриалната такса за съответния курс по сметката на университета.

Факултетен
номер

От специалност

В специалност

Вид такса

n/a n/a n/a n/a

Факултетен
номер

Специалност

Вид такса

n/a

n/a

n/a

Факултетен номер

Специалност

Вид такса

n/a n/a n/a