Икономически университет - Варна

Неположени и приравнителни изпити

Датите за явяване на неположени и приравнителни изпити,  за студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, се публикуват на профилите на преподавателите - титуляри на дисциплината. Титулярят на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината.

При липса на информация за изпити в профила на търсения преподавател, се свържете с Инспектора на катедрата, от която е преподавателя.

Студентите могат да видят датите за явяване на неположени и приравнителни изпити в профилите на преподавателите - титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

  1. В студентската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg/ )
    - в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта
     
  2. В сайта на ИУ-Варна
    - чрез директно търсене в сайта Търсене по име на преподавателя - титуляр на дисциплината
    - в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички Факултети и катедри)

Намерете преподавател или служител още сега

 

Дати за неположени и приравнителни изпити от предходни учебни години по катедри (м. март и април 2020 г.)

доц. д-р Георги Маринов 04.03.2020 13:00 ч. Н-108
доц. д-р Георги Маринов 01.04.2020 13:00 ч. Н-108
проф. д-р Велелина Димитрова 02.03.2020 10:15 ч. 1-127В
проф. д-р Велелина Димитрова 13.04.2020 10:15 ч. 1-127В
доц. д-р Валентина Макни 23.03.2020 11:00 ч. 1-417
доц. д-р Валентина Макни 06.04.2020 11:00 ч. 1-417
доц. д-р Орлин Тодоров 05.03.2020 16:00 ч. Н-108
доц. д-р Орлин Тодоров 09.04.2020 16:00 ч. Н-108
гл. ас. д-р Петьо Бошнаков 05.03.2020 10:15 ч. 2-132
гл. ас. д-р Петьо Бошнаков 02.04.2020 10:15 ч. 2-132
гл. ас. д-р Александър Шиваров 20.03.2020 16:00 ч. 1-229Г
гл. ас. д-р Александър Шиваров 17.04.2020 16:00 ч. 1-229Г
ас. д-р Недялка Александрова 26.03.2020 14:00 ч. 1-402
ас. д-р Недялка Александрова 09.04.2020 14:00 ч. 1-402
ст. пр. Диана Митева 06.03.2020 г. 13:00 ч. 230
ст. пр. Диана Митева 24.04.2020 г. 13:00 ч. 230
ст. пр. Кръстана Иванова 02.03.2020 г. 10:15 230
ст. пр. Кръстана Иванова 06.04.2020 г. 10:15 ч. 230
ст. пр. Николай Стефанов 05.03.2020 г. 10:00 ч. 230
ст. пр. Николай Стефанов 09.04.2020 г. 10:00 ч. 230
ст. пр. Свилен Илиев 27.03.2020 г. 15:00 ч. 230
ст. пр. Свилен Илиев 24.04.2020 г. 15:00 ч. 230
ст. пр. Силвия Йоханова 12.03.2020 г. 10:00 ч. 230
ст. пр. Силвия Йоханова 16.04.2020 г. 10:00 ч. 230
ст. пр. Соня Щерева 10.03.2020 г. 15:00 ч. 313в
ст. пр. Соня Щерева 14.04.2020 г. 15:00 ч. 313в
ст. пр. Юлияна Тодорова 17.03.2020 г. 13:00 ч. 230
ст. пр. Юлияна Тодорова 28.04.2020 г. 13:00 ч. 230
ст. пр. Елена Пенчева 12.03.2020 г. 10:15 ч. 225г
ст. пр. Елена Пенчева 09.04.2020 г. 10:15 ч. 225г
ст. пр. Маргарита Попова 12.03.2020 г. 10:00 ч. 225г
ст. пр. Маргарита Попова 09.04.2020 г. 10:00 ч. 225г
ст. пр. Миглена Маринова 13.03.2020 г. 13:00 ч. 225г
ст. пр. Миглена Маринова 03.04.2020 г. 13:00 225г
ст. пр. Светлана Тодорова 12.03.2020 г. 10:00 ч. 314
ст. пр. Светлана Тодорова 16.04.2020 г. 10:00 ч. 314
проф. д-р Фаня Филипова 19.03.2020 13:30 ч. 319
проф. д-р Фаня Филипова 09.04.2020 13:30 ч. 319
проф. д-р Надя Костова 30.03.2020 13:30 ч. 128
проф. д-р Надя Костова 13.04.2020 13:30 ч. 128
доц. д-р Венелин Георгиев 16.03.2020 13:30 ч. 301
доц. д-р Венелин Георгиев 06.04.2020 13:30 ч. 301
доц. д-р Анита Атанасова 17.03.2020 10:00 ч. 2-127
доц. д-р Анита Атанасова 08.04.2020 10:00 ч. 2-219
доц. д-р Светлозар Стефанов 18.03.2020 13:30 ч. 2-315
доц. д-р Светлозар Стефанов 29.04.2020 13:30 ч. 2-315
доц. д-р Даниела Георгиева 20.03.2020 10:15 ч. 2-219
доц. д-р Даниела Георгиева 10.04.2020 10:15 ч. 2-219
доц.д-р Руслана Димитрова 16.03.2020 13:30 ч. 310
доц.д-р Руслана Димитрова 27.04.2020 13:30 ч. 310
гл.ас. д-р Петко Захариев 20.3.2020 10:15 ч. 310
гл.ас. д-р Петко Захариев 03.04.2020 10:15 ч. 310
гл.ас д-р Весела Бандакова 18.03.2020 11:00 ч. 520
гл.ас д-р Весела Бандакова 15.04.2020 11:00 ч. 520
гл. ас. д-р Бистра Николова 19.03.2020 13:00 ч. 425
гл. ас. д-р Бистра Николова 16.04.2020 13:00 ч. 425
гл. ас. д-р Румяна Маринова 16.03.2020 09:15 ч. 434
гл. ас. д-р Румяна Маринова 06.04.2020 09:15 ч. 434
гл. ас. д-р Илиян Христов 16.03.2020 16:00 ч. 406
гл. ас. д-р Илиян Христов 06.04.2020 16:00 ч. 406
гл. ас. д-р Драган Георгиев 05.03.2020 13:30 ч. 2-127
гл. ас. д-р Драган Георгиев 08.04.2020 10:00 ч. 2-129
гл. ас. д-р Цветомир Манолов 12.03.2020 16:15 ч. 127-г
гл. ас. д-р Цветомир Манолов 09.04.2020 16:15 ч. 127-г
гл. ас. д-р Атанас Атанасов 18.03.2020 13:30 ч. 520
гл. ас. д-р Атанас Атанасов 08.04.2020 13:30 ч. 520
проф. д-р Ст. Вачков 12.03.2020 10:15 ч. Н-104
проф. д-р Ст. Вачков 22.04.2020 13:30 ч. Н-101
доц. д-р Й. Йорданов 26.03.2020 15:00 ч. Н-211
доц. д-р Й. Йорданов 09.04.2020 15:00 ч. Н-211
доц. д-р Л. Георгиев 18.03.2020 10:00 ч. 1-521
доц. д-р Л. Георгиев 15.04.2020 09:00 ч. 1-521
доц. д-р Д. Петров 20.03.2020 10:00 ч. 1-56
доц. д-р Д. Петров 22.04.2020 15:00 ч. 1-55
доц. д-р Д. Рафаилов 17.03.2020 09:00 ч. 1-127 в
доц. д-р Д. Рафаилов 07.04.2020 09:00 ч. 1-127 в
доц. д-р Ст. Киров 17.03.2020 16:00 ч. 1-56
доц. д-р Ст. Киров 21.04.2020 16:00 ч. 1-56
доц д-р Хр. Благойчева 17.03.2020 10:15 ч. Н-208
доц д-р Хр. Благойчева 07.04.2020 10:15 ч. Н-208
доц. д-р Л. Найденов 17.03.2020 14:15 ч. 2-223
доц. д-р Л. Найденов 07.04.2020 14:15 ч. 2-223
доц. д-р Св. Герчева 16.03.2020 14:15 ч. 1-220
доц. д-р Св. Герчева 13.04.2020 14:15 ч. 1-220
гл.ас. д-р Ал. Панчева 13.03.2020 10:15 ч. 2-221
гл.ас. д-р Ал. Панчева 10.04.2020 10:15 ч. 2-221
гл.ас. д-р Ат. Камеларов 12.03.2020 10:15 ч. Н-104
гл.ас. д-р Ат. Камеларов 22.04.2020 13:30 ч. Н-101
доц. д-р Н. Вълканов 18.03.2020 10:00 ч. 1-521
доц. д-р Н. Вълканов 15.04.2020 09:00 ч. 1-521
гл. ас. д-р Кр. Найденова 17.03.2020 09:00 ч. 1-127 в
гл. ас. д-р Кр. Найденова 07.04.2020 09:00 ч. 1-127 в
гл.ас. д-р Пл. Джапаров 20.03.2020 10:00 ч. 1-56
гл.ас. д-р Пл. Джапаров 22.04.2020 13:30 ч. Н-101
проф. д-р Зоя Младенова 16.03.2020 11:00 ч. 228
проф. д-р Зоя Младенова 13.04.2020 11:00 ч. 228
доц. д-р Христо Мавров 19.03.2020 11:00 ч. 128
доц. д-р Христо Мавров 16.04.2020 11:00 ч. 128
доц. д-р Калоян Колев 05.03.2020 13:30 ч. 1-56
доц. д-р Калоян Колев 02.04.2020 13:00 ч. 1-56
доц. д-р Калин Господинов 05.03.2020 09:00 ч. 401
доц. д-р Калин Господинов 09.04.2020 09:00 ч. 401
гл. ас. д-р Александър Тодоров 10.03.2020 13:30 ч. 302
гл. ас. д-р Александър Тодоров 07.04.2020 13:30 ч. 302
гл. ас. д-р Вениамин Тодоров 10.03.2020 09:15 ч. 232
гл. ас. д-р Вениамин Тодоров 07.04.2020 09:15 ч. 232
гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева 09.03.2020 10:15 ч. 411 б
гл. ас. д-р Силвия Братоева-Манолева 06.04.2020 10:15 ч. 411 б
гл. ас. д-р Татяна Иванова 11.03.2020 13:30 ч. 521
гл. ас. д-р Татяна Иванова 15.04.2020 13:30 ч. 521
проф. д-р Маргарита Бъчварова 20.03.2020 г. 10:00 ч. 56
проф. д-р Маргарита Бъчварова 10.04.2020 г. 10:00 ч. 56
доц. д-р Андрияна Андреева 11.03.2020 г. 08:00 ч. 55
доц. д-р Андрияна Андреева 08.04.2020 г. 08:00 ч. 56
доц. д-р Галина Йолова 11.03.2020 г. 08:00 ч. 55
доц. д-р Галина Йолова 08.04.2020 г. 08:00 ч. 56
гл. ас. д-р Дарина Димитрова 11.03.2020 г. 08:00 ч. 55
гл. ас. д-р Дарина Димитрова 08.04.2020 г. 08:00 ч. 56
гл. ас. д-р Диана Димитрова 11.03.2020 г. 08:00 ч. 55
гл. ас. д-р Диана Димитрова 08.04.2020 г. 08:00 ч. 56
доц. д-р Божидар Чапаров 16.03.2020 г. 11:30 ч. 204
доц. д-р Божидар Чапаров 06.04.2020 г. 11:30 ч. 204
доц. д-р Тодор Райчев 24.03.2020 г. 13:00 ч. 227
доц. д-р Тодор Райчев 28.04.2020 г. 13:00 ч. 227
проф. д-р Стоян Стоянов 16.03.2020 г. 11:30 ч. 213
проф. д-р Стоян Стоянов 13.04.2020 г. 11:30 ч. 213
проф. д-р Румен Калчев 19.03.2020 г. 13:00 ч. 1-56
проф. д-р Румен Калчев 02.04.2020г. 13:00 ч. 1-55
доц. д-р Иван Желев 19.03.2020 г. 14:00 ч. 108
доц. д-р Иван Желев 09.04.2020 г. 14:00 ч. 108
доц. д-р Иван Йовчев 17.03.2020 г. 11:00 ч. 510
доц. д-р Иван Йовчев 14.04.2020 г. 11:00 ч. 510
доц. д-р Катя Антонова 19.03.2020 г. 13:00 ч. 1-56
доц. д-р Катя Антонова 02.04.2020 г. 13:00 ч. 1-55
гл. ас. д-р Иво Костов 18.03.2020 г. 11:00 ч. 311
гл. ас. д-р Иво Костов 03.04.2020 г. 13:30 ч. 311
гл. ас. д-р Анна Господинова 05.03.2020 г. 11:30 ч. 315 В
гл. ас. д-р Анна Господинова 09.04.2020 г. 11:30 ч. 315 В
гл. ас. д-р Севдалина Христова 20.03.2020 г. 14:00 ч. 315 Б
гл. ас. д-р Севдалина Христова 03.04.2020 г. 14:00 ч. 315 Б
гл. ас. д-р Милена Иванова 04.03.2020 г. 15:15 ч. 411 Б
гл.ас. д-р Милена Иванова 01.04.2020 г. 15:15 ч. 411Б
х. проф. д-р Константин Калинков 17.03.2020 г. 11:00 ч. 106
х. проф. д-р Константин Калинков 07.04.2020 г. 11:00 ч. 106
х. доц. д-р Цвета Жекова 24.03.2020 г. 11:00 ч. H-111
х. доц. д-р Цвета Жекова 28.04.2020 г. 11:00 ч. H-111
доц. д-р Силвия Благоева 17.03.2020 г. 13:30 ч. 203
доц. д-р Силвия Благоева 08.04.2020 г. 13:30 ч. 203
доц. д-р Йордан Иванов 09.03.2020 г. 10:00 ч. 229Г
доц. д-р Йордан Иванов 13.04.2020 г. 10:00 ч. 229Г
доц. д-р Илиан Минков 23.03.2020 г. 10:00 ч. 234
доц. д-р Илиан Минков 20.04.2020 г. 10:00 ч. 234
гл. ас. д-р Милчо Близнаков 17.03.2020 г. 16:00 ч. 527
гл. ас. д-р Милчо Близнаков 14.03.2020 г. 16:00 ч. 1-527
гл. ас. д-р Влади Куршумов 25.03.2020 г. 10:30 ч. 524
гл. ас. д-р Влади Куршумов 27.04.2020 г. 15:30 ч. 524
гл. ас. д-р Пламен Павлов 09.03.2020 г. 11:00 ч. 527
гл. ас. д-р Пламен Павлов 06.04.2020 г. 11:00 ч. 527
гл. ас. д-р Пламена Милушева 25.03.2020 г. 14:00 ч. 423
гл. ас. д-р Пламена Милушева 22.04.2020 г. 14:00 ч. 423
проф. д-р Данчо Данчев
Количествени методи в търговията
10.03.2020 13:30 122
проф. д-р Данчо Данчев
Количествени методи в търговията
07.04.2020 13:30 122
проф. д-р Данчо Данчев
Основи на търговския бизнес
12.03.2020 13:15 411а
проф. д-р Данчо Данчев
Основи на търговския бизнес
09.04.2020 13:15 411а
доц. д-р Виолета Димитрова 10.03.2020 13:30 307
доц. д-р Виолета Димитрова 13.04.2020 13:30 307
доц. д-р Христо Трайков 17.03.2020 10:00 317а
доц. д-р Христо Трайков 21.04.2020 10:00 317а
доц. д-р Цветнен Цветков 20.03.2020 10:00 317а
доц. д-р Цветнен Цветков 24.04.2020 10:00 317а
доц. д-р Донка Желязкова 05.03.2020 14:00 317а
доц. д-р Донка Желязкова 02.04.2020 14:00 317а
доц. д-р Михал Стоянов 10.03.2020 13:30 122
доц. д-р Михал Стоянов 07.04.2020 13:30 122
гл. ас. д-р Десислава Гроздева 12.03.2020 13:15 411а
гл. ас. д-р Десислава Гроздева 09.04.2020 13:15 411а
гл. ас. д-р Елица Граматикова 06.03.2020 10:15 447
гл. ас. д-р Елица Граматикова 03.04.2020 10:15 447
гл. ас. д-р Виолета Петева 05.03.2020 13:30 2-129
гл. ас. д-р Виолета Петева 02.04.2020 13:30 2-129
гл. ас. д-р Миглена Милева 05.03.2020 15:15 411а
гл.  ас. д-р Миглена Милева 02.04.2020 15:15 411а
проф. д-р Евгени Станимиров 16.03.2020 г. 09:00 ч. 58
проф. д-р Евгени Станимиров 06.04.2020 г. 09:00 ч. 58
доц. д-р Бистра Василева 19.03.2020 г. 16:15 ч. 223
доц. д-р Бистра Василева 08.04.2020 г. 16:15 ч. 223
доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева 17.03.2020 г. 13:30 ч. 507
доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева 24.04.2020 г. 13:30 ч. 507
доц. д-р Владимир Жечев 16.03.2020 г. 09:00 ч. 58
доц. д-р Владимир Жечев 06.04.2020 г. 09:00 ч. 58
гл. ас. д-р Боряна Сербезова 06.03.2020 г. 14:00 ч. 317
гл. ас. д-р Боряна Сербезова 24.04.2020 г. 14:00 ч. 317
гл. ас. д-р Виктория Станчева 16.03.2020 г. 09:00 ч. 58
гл. ас. д-р Виктория Станчева 06.04.2020 г. 09:00 ч. 58
гл. ас. д-р Свилен Иванов 16.03.2020 г. 09:00 ч. 58
гл. ас. д-р Свилен Иванов 06.04.2020 г. 09:00 ч. 58
гл. ас. д-р Ваня Кралева 16.03.2020 г. 09:00 ч. 403
гл. ас. д-р Ваня Кралева 27.04.2020 ч. 09:00 ч. 403
гл. ас. д-р Мария Георгиева 16.03.2020 г. 09:00 ч. 58
гл. ас. д-р Мария Георгиева 06.04.2020 г. 09:00 ч. 58
гл. ас. д-р Дарина Павлова - практическо,
Бранд мениджмънт, Маркетингови анализи
06.03.2020 г. 15:15 ч. 305
гл. ас. д-р Дарина Павлова - практическо,
Бранд мениджмънт, Маркетингови анализи
03.04.2020 г. 15:00 ч. 317
доц. д-р Евгения Тонкова 11.03.2020 г. 16:15 ч. 222
доц. д-р Евгения Тонкова 13.04.2020 г. 13:30 ч. тест. център
доц. д-р Събка Пашова 17.03.2020 г. 10:00 ч. 229 а
доц. д-р Събка Пашова 07.04.2020 г. 10:00 ч. 229 а
доц. д-р Денка Златева 16.03.2020 г. 13:30 ч. 217
доц. д-р Денка Златева 13.04.2020 г. 13:30 ч. 217
доц. д-р Теменуга Стойкова 17.03.2020 г. 13:30 ч. 314 в
доц. д-р Теменуга Стойкова 14.04.2020 г. 13:30 ч. 314 в
гл. ас. д-р Ваня Живкова 16.03.2020 г. 09:15 ч. 312
гл. ас. д-р Ваня Живкова 06.04.2020 г. 09:15 ч. 312
гл. ас. д-р Антоанета Стоянова 26.03.2020 г. 09:15 ч. Н-203
гл. ас. д-р Антоанета Стоянова 02.04.2020 г. 09:15 ч. Н-203
проф. д-р Аврам Ескенази 12.03.2020 г. 13:00 ч. 56
проф. д-р Аврам Ескенази 09.04.2020 г. 13:00 ч. 56
проф. д-р Владимир Сълов 12.03.2020 г. 13:30 ч. 50
проф. д-р Владимир Сълов 09.04.2020 г. 13:30 ч. 50
проф. д-р Юлиан Василев 06.03.2020 г. 13:30 ч. 530
проф. д-р Юлиан Василев 10.04.2020 г. 13:30 ч. 530
доц. д-р Павел Петров 30.03.2020 г. 11:00 ч. 443
доц. д-р Павел Петров 01.04.2020 г. 14:00 ч. 443
доц. д-р Тодорка Атанасова 10.03.2020 г. 16:00 ч. 309
доц. д-р Тодорка Атанасова 14.04.2020 г. 16:00 ч. 309
доц. д-р Силвия Парушева 10.03.2020 г. 14:00 ч. 318-а
доц. д-р Силвия Парушева 14.04.2020 г. 14:00 ч. 318-а
доц. д-р Снежана Сълова 10.03.2020 г. 08:15 ч. 313-в
доц. д-р Снежана Сълова 07.04.2020 г. 08:15 ч. 313-в
доц. д-р Иван Куюмджиев 04.03.2020 г. 10:00 ч. 61
доц. д-р Иван Куюмджиев 01.04.2020 г. 10:00 ч. 61
гл. ас. д-р Бонимир Пенчев 31.03.2020 г. 15:15 ч. 430
гл. ас. д-р Бонимир Пенчев 07.04.2020 г. 15:15 ч. 430
гл. ас. д-р Янка Александрова 13.03.2020 г. 13:30 ч. 438
гл. ас. д-р Янка Александрова 03.04.2020 г. 13:30 ч. 438
гл. ас. д-р Латинка Тодоранова 12.03.2020 г. 13:30 ч. 50
гл. ас. д-р Латинка Тодоранова 09.04.2020 г. 13:30 ч. 50
гл. ас. д-р Радка Начева 22.04.2020 г. 15:00 ч. 56
гл. ас. д-р Стойчо Стоев 16.03.2020 г. 13:30 ч. 416
гл. ас. д-р Стойчо Стоев 20.04.2020 г. 13:30 ч. 416
гл. ас. д-р Михаил Радев 17.03.2020 г. 13:30 ч. 438
гл. ас. д-р Михаил Радев 14.04.2020 г. 13:30 ч. 438
гл. ас. д-р Мария Армянова 04.03.2020 г. 11:00 ч. 410
гл. ас. д-р Мария Армянова 08.04.2020 г. 11:00 ч. 410
доц. д-р Тодор Стоянов 02.03.2020 11:30 ч. 421
доц. д-р Тодор Стоянов 06.04.2020 11:30 ч. 421
гл. ас. д-р Деян Михайлов 30.03.2020 11:00 ч. 234
гл. ас. д-р Деян Михайлов 27.04.2020 11:00 ч. 234
доц. д-р Дико Суружон 16.03.2020 09:15 ч. 421
доц. д-р Дико Суружон 13.04.2020 09:15 ч. 421
доц. д-р Теодора Запрянова 18.03.2020 13:00 ч. 518
доц. д-р Теодора Запрянова 15.04.2020 13:00 ч. 518
доц. д-р Маргарита Ламбова 31.03.2020 08:00 ч. 306
доц. д-р Маргарита Ламбова 28.04.2020 08:00 ч. 306
проф. д-р Росен Николаев 30.03.2020 11:00 ч. 234
проф. д-р Росен Николаев 27.04.2020 11:00 ч. 234
доц. д-р Радан Мирянов 30.03.2020 11:00 ч. 234
доц. д-р Радан Мирянов 27.04.2020 11:00 ч. 234
доц. д-р Танка Милкова 30.03.2020 11:00 ч. 234
доц. д-р Танка Милкова 27.04.2020 11:00 ч. 234
проф. д-р Веселин Хаджиев 31.03.2020 13:00 ч. 221
проф. д-р Веселин Хаджиев 28.04.2020 13:00 ч. 221
гл. ас. д-р Мариана Кънева 31.03.2020 13:00 ч. 221
гл. ас. д-р Мариана Кънева 28.04.2020 13:00 ч. 221
гл. ас. д-р Любомир Любенов 31.03.2020 13:00 ч. 221
гл. ас. д-р Любомир Любенов 28.04.2020 13:00 ч. 221
гл. ас. д-р Димитрия Карадимова 31.03.2020 13:00 ч. 221
гл. ас. д-р Димитрия Карадимова 28.04.2020 13:00 ч. 221
доц. д-р Илко Илиев 09.03.2020 09:30 ч. С-9
доц. д-р Илко Илиев 28.04.2020 09:00 ч. С-9
ст. пр. Велислав Цеков 11.03.2020 11:00 ч. С-16
ст. пр. Велислав Цеков 15.04.2020 11:00 ч. С-16
ст. пр. д-р Димитър Димитров 04.03.2020 08:00 ч. С-16
ст. пр. д-р Димитър Димитров 01.04.2020 08:00 ч. С-16
ст. пр. Петко Иванов 10.03.2020 09:00 ч. С-12
ст. пр. Петко Иванов 14.04.2020 09:00 ч. С-12
ст. пр. Иво Лалев 10.03.2020 13:00 ч. С-16
ст. пр. Иво Лалев 14.04.2020 13:00 ч. С-16
ст. пр. Борислава Петрова 09.03.2020 09:00 ч. С-16
ст. пр. Борислава Петрова 07.04.2020 09:00 ч. С-16
доц. д-р Добрин Добрев 10.03.2020 г. 16:15 Н-207
доц. д-р Добрин Добрев 14.04.2020 г. 16:15 Н-207
проф. д-р Цвета Зафирова 24.03.2020 г. 13:00 56
проф. д-р Цвета Зафирова 07.04.2020 г. 14:00 56
проф. дин Иван Русев 17.03. 2020 г. 15:15 111
проф. дин Иван Русев 07.04.2020 г. 15:15 111
доц. д-р Николета Михалева 17.03.2020 г. 15:00 ч. 211
доц. д-р Николета Михалева 14.04.2020 г. 16:00 ч. 211
доц. д-р Стоянка Георгиева 16.03.2020 г. 13:00 314в
доц. д-р Стоянка Георгиева 13.04.2020 г. 13:00 314в
гл. ас. д-р Бончо Митев 24.03.2020 г. 13:00 ч. 56
гл. ас. д-р Бончо Митев 07.04.2020 г. 14:00 ч. 55
гл. ас. д-р Велина Колева 16.03.2020 г. 11:00 ч. 505
гл. ас. д-р Велина Колева 13.04.2020 г. 11:00 ч. 505
гл. ас. д-р Петър Петров 17.03.2020 г. 10:00 ч. 318в
гл. ас. д-р Петър Петров 14.04.2020 г. 10:00 ч. 318в
гл. ас. д-р Петя Ангелова 16.03.2020 г. 11:00 ч. 521
гл. ас. д-р Петя Ангелова 06.03.2020 г. 11:00 521
гл. ас. д-р Радка Иванова 24.03.2020 г. 13:00 56
гл. ас. д-р Радка Иванова 07.04.2020 г. 13:00 55
гл. ас. д-р Силвия Димитрова 23.03.2020 г. 15:00 505
гл. ас. д-р Силвия Димитрова 20.04.2020 г. 15:00 505
проф. д-р Таня Дъбева 18.03.2020 12:00 ч. 104
проф. д-р Таня Дъбева 22.04.2020 12:00 ч. 104
проф. д-р Стоян Маринов 09.03.2020 13:30 ч. 233
проф. д-р Стоян Маринов 13.04.2020 13:30 ч. 233
доц. д-р Георгина Луканова 04.03.2020 11:30 ч. 104
доц. д-р Георгина Луканова 15.04.2020 11:30 ч. 104
доц. д-р Велина Казанджиева 04.03.2020 13:15 ч. 522
доц. д-р Велина Казанджиева 01.01.2020 13:15 ч. 522
доц. д-р Вилиян Кръстев 17.03.2020 14:15 ч. 522
доц. д-р Вилиян Кръстев 22.04.2020 14:15 ч. 522
гл. ас. д-р Тодор Дянков 02.03.2020 13:30 ч. 2-226
гл. ас. д-р Тодор Дянков 06.04.2020 13:30 ч. 2-226
гл. ас. д-р Красимира Янчева 18.03.2020 13:30 ч. Н-208
гл. ас. д-р Красимира Янчева 08.04.2020 13:30 ч. Н-208
гл. ас. д-р Мария Велева 11.03.2020 13:30 ч. 1-127В
гл. ас. д-р Мария Велев 08.04.2020 13:30 ч. 1-127В
гл. ас. д-р Павлина Иванова 16.03.2020 11:30-13:30 424
гл. ас. д-р Павлина Иванова 13.04.2020 11:30-13:30 424
гл. ас. д-р Павлина Иванова 18.05.2020 11:30-13:30 424
доц. д-р Мария Станимирова 18.03.2020 13:30-15:00 232
доц. д-р Мария Станимирова 15.04.2020 13:30-15:00 232
доц. д-р Мария Станимирова 04.05.2020 13:30-15:00 319
доц. д-р Гергана Славова-Стефанова 18.03.2020 11:00-13:00 519
доц. д-р Гергана Славова-Стефанова 29.04.2020 11:00-13:00 519
доц. д-р Гергана Славова-Стефанова 13.05.2020 11:00-13:00 519
доц. д-р Таня Георгиева 20.03.2020 11:00-13:00 519
доц. д-р Таня Георгиева 03.04.2020 11:00-13:00 519
доц. д-р Таня Георгиева 08.04.2020 11:00-13:00 519
доц. д-р Теодорина Турлакова 25.03.2020 13:30-16:00 Н -210
доц. д-р Теодорина Турлакова 29.04.2020 13:30-16:00 Н -210
доц. д-р Теодорина Турлакова 20.05.2020 13:30-16:00 Н -210
гл. ас. д-р Дамян Киречев 18.03.2020 14:00-16:00 113
гл. ас. д-р Дамян Киречев 15.03.2020 14:00-16:00 113
гл. ас. д-р Дамян Киречев 13.05.2020 14:00-16:00 113
гл. ас. д-р Радмил Николов 18.03.2020 10:00-13:00 423
гл. ас. д-р Радмил Николов 22.04.2020 10:00-13:00 423
гл. ас. д-р Радмил Николов 13.05.2020 10:00-13:00 423