Икономически университет - Варна

Неположени и приравнителни изпити

Датите за явяване на неположени и приравнителни изпити,  за студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, се публикуват на профилите на преподавателите - титуляри на дисциплината. Титулярят на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината.

При липса на информация за изпити в профила на търсения преподавател, се свържете с Инспектора на катедрата, от която е преподавателя.

Студентите могат да видят датите за явяване на неположени и приравнителни изпити в профилите на преподавателите - титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

  1. В студентската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg/ )
    - в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта
     
  2. В сайта на ИУ-Варна
    - чрез директно търсене в сайта Търсене по име на преподавателя - титуляр на дисциплината
    - в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички Факултети и катедри)

Намерете преподавател или служител още сега