Икономически университет – Варна

Изборни дисциплини

За студенти от всички специалности 5 курс - СС и СНУ и 6 курс - ДНДО и СПН, ОКС "магистър",
редовно, задочно и дистанционно обучение

От 21.10.2021 г. до 31.10.2021 г. (включително) можете да направите избор на дисциплини включени в избираемия блок на учебния Ви план, по който се обучавате, за летен семестър на учебната 2021/2022 г. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система, ще бъдете разпределени служебно в дисциплината, която е избрана от най-много студенти.

Изборът се прави като влезете в своя профил в "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.

Учебни програми по изборните дисциплини може да намерите на сайта на университета в меню Учебен план в страницата на вашата специалност.

Изборът на факултативно (незадължително) изучаване на чужд език – английски, немски, френски или руски ще бъде след 01 ноември 2021 г.

ИЗБОР НА ДИСЦИПЛИНИ