Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "бакалавър" за учебна 2021/2022 г.

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

16 септември - 23 декември 2021
15 и 16 септември 2021 - информационни
дни за 1 курс
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
20 септември - 03 октомври 2021
(по график за всеки курс/специалност)
20 септември 2021 - информационен
ден за 1 курс
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 27 септември 2021
поправителна сесия - 14 октомври 2021
Коледна ваканция 24 декември 2021 - 06 януари 2022
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
01 - 14 февруари 2022
Редовна изпитна сесия 07 януари - 31 януари 2022
Поправителна
изпитна сесия
15 - 16 февруари 2022
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 01 - 03 юни 2022
за 1, 2 и 3 курс - 07 - 09 септември 2022
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 10, 13 и 14 септември 2021
Зимна сесия 27, 28 и 31 януари 2022
Лятна сесия 23, 24, 27 и 28 юни 2022
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

17 февруари - 27 май 2022
4 курс – 17 февруари - 21 април 2022

Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)

01 - 14 февруари 2022
(по график за всеки курс/специалност)

Защита на практическо
обучение
 
Коледна ваканция  
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
 
Редовна изпитна сесия 1-3 курс – 01 - 22 юни 2022
 4 курс – 28 април - 23 май 2022
Поправителна
изпитна сесия
1-3 курс – 26 и 27 май 2022
 4 курс – 29 и 30 юни 2022
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 01 - 03 юни 2022
за 1, 2 и 3 курс - 07 - 09 септември 2022
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 10, 13 и 14 септември 2021
Зимна сесия 27, 28 и 31 януари 2022
Лятна сесия 23, 24, 27 и 28 юни 2022