Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "бакалавър" за учебна 2019/2020 г. и учебна 2020/2021 г.

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

14 септември - 23 декември 2020
 14 и 15 септември 2020 - информационни
дни за 1 курс
Дистанционно обучение
(електронно базирани занятия)
23 септември - 04 октомври 2020
(по график за всеки курс/специалност)
23 септември 2020 - информационен
ден за 1 курс
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 25 септември 2020
поправителна сесия - 14 октомври 2020
Коледна ваканция 24 декември 2020 - 06 януари 2021
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
01 - 14 февруари 2021
Редовна изпитна сесия 07 януари - 30 януари 2021
Поправителна
изпитна сесия
15 и 16 февруари 2021
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 02 - 04 юни 2021
за 1, 2 и 3 курс - 07 - 09 септември 2021
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09 - 11 септември 2020
Зимна сесия 27 - 29 януари 2021
Лятна сесия 22 - 25 юни 2021
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

17 февруари - 28 май 2021
4 курс – 17 февруари - 23 април 2021

Дистанционно обучение
(електронно базирани занятия)

01 февруари - 14 февруари 2021
(по график за всеки курс/специалност)

Защита на практическо
обучение
 
Коледна ваканция  
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
 
Редовна изпитна сесия 1-3 курс – 02 - 21 юни 2021
 4 курс – 28 април - 22 май 2021
Поправителна
изпитна сесия
1-3 курс – 28 и 29 юни 2021
 4 курс – 27 и 28 май 2021
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 02 - 04 юни 2021
за 1, 2 и 3 курс - 07 - 09 септември 2021
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09 - 11 септември 2020
Зимна сесия 27 - 29 януари 2021
Лятна сесия 22 - 25 юни 2021
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

18 септември - 27 декември 2019
18 и 19 септември 2019 - информационни
дни за 1 курс
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
24 септември - 06 октомври 2019
(по график за всеки курс/специалност)
24 септември 2019 - информационен
ден за 1 курс
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 26 септември 2019
поправителна сесия - 14 октомври 2019
Коледна ваканция 30 декември 2019 - 09 януари 2020
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
03 - 18 февруари 2020
Редовна изпитна сесия 10 януари - 01 февруари 2020
Поправителна
изпитна сесия
17 - 18 февруари 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 03 - 05 юни 2020
за 1, 2 и 3 курс - 03, 04 и 08 септември 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2019
Зимна сесия 29 - 31 януари 2020
Лятна сесия 22 - 25 юни 2020
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

19 февруари - 29 май 2020
4 курс – 19 февруари - 24 април 2020

Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)

03 - 16 февруари 2020
(по график за всеки курс/специалност)

Защита на практическо
обучение
 
Коледна ваканция  
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
 
Редовна изпитна сесия 1-3 курс – 03 - 20 юни 2020
 4 курс – 15 - 30 май 2020
Поправителна
изпитна сесия
1-3 курс – 01 и 02 юли 2020
 4 курс – 03 и 04 юни 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 08 - 10 юни 2020
за 1, 2 и 3 курс - 03, 04 и 08 септември 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2019
Зимна сесия 29 - 31 януари 2020
Лятна сесия 25, 26, 29 и 30 юни 2020

Неприсъствено провеждане на изпитите на студентите от всички ОКС и форми на обучение до края на месец май (с изключение на практическите изпити за ОКС "професионален бакалавър"). Тук се включват и неположените изпити от предходни учебни години, както и изпити от повишителна сесия.