Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "бакалавър" за учебната 2022/2023 г. и учебната 2023/2024 г.

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

15 септември - 23 декември 2022
14 и 15 септември 2022 - информационни
дни за 1 курс
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
20 септември - 03 октомври 2022
(по график за всеки курс/специалност)
20 септември 2022 - информационен
ден за 1 курс
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 28 септември 2022
поправителна сесия - 14 октомври 2022
Коледна ваканция 24 декември 2022 - 08 януари 2023
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
06 - 19 февруари 2023
Редовна изпитна сесия 09 януари - 04 февруари 2023
Поправителна
изпитна сесия
20 и 21 февруари 2023
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 01 и 02 юни 2023
за 1, 2 и 3 курс - 07 и 08 септември 2023
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09, 12 и 13 септември 2022
Зимна сесия 25, 26 и 27 януари 2023
Лятна сесия 23, 26, 27 и 28 юни 2023
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

22 февруари - 30 май 2023
4 курс – 22 февруари - 28 април 2023

Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)

06 - 18 февруари 2023
(по график за всеки курс/специалност)

Защита на практическо
обучение
 
Коледна ваканция  
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
 
Редовна изпитна сесия 1-3 курс – 02 - 22 юни 2023
 4 курс   – 03 - 23 май 2023
Поправителна
изпитна сесия
1-3 курс –29 и 30 юни 2023
 4 курс   – 29 и 30 май 2023
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 01 и 02 юни 2023
за 1, 2 и 3 курс - 07 и 08 септември 2023
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09, 12 и 13 септември 2022
Зимна сесия 25, 26 и 27 януари 2023
Лятна сесия 23, 26, 27 и 28 юни 2023

 

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

14 септември - 22 декември 2023
13 и 14 септември 2023 - информационни
дни за 1 курс
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
18 септември - 30 септември 2023
(по график за всеки курс/специалност)
18 септември 2023 - информационен
ден за 1 курс
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 15 септември 2023
поправителна сесия - 13 октомври 2023
Коледна ваканция 23 декември 2023 - 07 януари 2024
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
01 - 18 февруари 2024
Редовна изпитна сесия 08 януари - 31 януари 2024
Поправителна
изпитна сесия
19 и 20 февруари 2024
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 03 и 04 юни 2024
за 1, 2 и 3 курс - 09 и 10 септември 2024
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2023
Зимна сесия 29, 30 и 31 януари 2024
Лятна сесия 21, 24, 25 и 26 юни 2024
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

21 февруари - 30 май 2024
4 курс – 21 февруари - 26 април 2024

Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)

01 - 18 февруари 2024
(по график за всеки курс/специалност)

Защита на практическо
обучение
 
Коледна ваканция  
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
 
Редовна изпитна сесия 1-3 курс – 01 - 20 юни 2024
 4 курс   – 29 април - 23 май 2024
Поправителна
изпитна сесия
1-3 курс –27 и 28 юни 2024
 4 курс   – 28 и 29 май 2024
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 03 и 04 юни 2024
за 1, 2 и 3 курс - 09 и 10 септември 2024
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11, 12 и 13 септември 2023
Зимна сесия 29, 30 и 31 януари 2024
Лятна сесия 21, 24, 25 и 26 юни 2024