Икономически университет – Варна

Записване за семестър

Студентите трябва да внесат таксите си за обучение за семестър в срок, за да бъдат записани. Груповите отговорници на административни групи  е необходимо да носят студентските книжки за заверяване във Фронт офис "бакалавър" , считано от 25.09.2023 г. до 29.09.2023 г. за студентите в редовна форма за обучение и от 18.09.2023 г. до 21.09.2023 г. за студентите от дистанционна форма на обучение. Заплащането на семестриалната такса е основание за записването на семестъра.

Начини на плащане

  1. Електронно с карта през WebStudent
    Вход > Меню "Още" > Плащане
    * Сигурен и защитен метод на плащане през уеб модул на УниКредит Булбанк АД.
  2. Чрез банков превод по сметка на ИУ – Варна
Банкова сметка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента

При необходимост от издаване на фактура, молим да се свържете с наш служител (Жени Станчева), преди да бъде осъществено плащането.

Студентите в ОКС "бакалавър" редовно обучение трябва да внесат таксите си за обучение за зимен семестър на уч.2023/2024г. в срок до 08.09.2023 г. включително, за да бъдат записани и да им бъде осигурен достъп до платформата e-learn.

Студентите в ОКС "бакалавър" дистанционно обучение трябва да внесат таксите си за обучение за зимен семестър на уч.2023/2024г. в срок до 08.09.2023 г. включително, за да бъдат записани и да им бъде осигурен достъп до платформата e-learn.