Икономически университет – Варна

Записване за семестър

Студентите трябва да внесат таксите си за обучение за семестър в срок, за да бъдат записани. Груповите отговорници на административни групи  е необходимо да носят студентските книжки за заверяване във Фронт офис "бакалавър". Заплащането на семестриалната такса е основание за записването на семестъра. В посочените дати от графика, който се публикува преди началото на семестъра се осъществява записването на административната група от Фронт офис "бакалавър".

Начини на плащане

  1. Електронно с карта през WebStudent
    Вход > Меню "Още" > Плащане
    * Сигурен и защитен метод на плащане през уеб модул на ДСК.
  2. Чрез банков превод по сметка на ИУ – Варна
Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Факултетен номер, Специалност и Трите имена на студента

При необходимост от издаване на фактура, молим да се свържете с наш служител (Жени Станчева), преди да бъде осъществено плащането.

Студентите в ОКС "бакалавър" редовно обучение трябва да внесат таксите си за обучение за зимен семестър в срок до 10.09.2021 г. включително, за да бъдат записани и да им бъде осигурен достъп до платформата e-learn.

Специалност

Курс на обучение

Група
(от – до)

Дата на записване

1

Счетоводство и одит

2-ри

19 и 20

20.09.2021г.

3-ти

22 до 24

21.09.2021г.

4-ти

1 до 3

23.09.2021г.

2

Счетоводство
(с преподаване на английски език)

3-ти

34

24.09.2021г.

3

Счетоводство и финанси

2-ри

21 и 22

27.09.2021г.

3-ти

25 и 26

27.09.2021г.

4-ти

4 и 5 

28.09.2021г.

4

Финанси

2-ри

23 и 24

16.09.2021г.

3-ти

27 до 29

16.09.2021г.

4-ти

8 до 10

17.09.2021г.

5

Застраховане и осигуряване/Социална сигурност и застраховане

2-ри

25

20.09.2021г.

3-ти

30

24.09.2021г.

4-ти

11

24.09.2021г.

6

ИБП

2-ри

16

16.09.2021г.

3-ти

18

16.09.2021г.

4-ти

16

16.09.2021г.

8

Бизнес и мениджмънт
(с преподаване на английски език)

2-ри

26

16.09.2021г.

9

Недвижими имоти и инвестиции

2-ри

7

20.09.2021г.

3-ти

8

20.09.2021г.

4-ти

13

20.09.2021г.

10

Аграрен бизнес

2-ри

5

28.09.2021г.

3-ти

5

29.09.2021г.

4-ти

18

29.09.2021г.

11

Икономика и търговия

2-ри

14 и 15

20.09.2021г.

3-ти

16 и 17

20.09.2021г.

4-ти

19 и 20

20.09.2021г.

12

Стокознание и митническа дейност

2-ри

18

21.09.2021г.

3-ти

20 и 21

21.09.2021г.

4-ти

21 и 22

21.09.2021г.

13

Логистика

2-ри

17

23.09.2021г.

3-ти

19

23.09.2021г.

4-ти

17

23.09.2021г.

14

Бизнес икономика

2-ри

24.09.2021г.

3-ти

6 и 7

24.09.2021г.

4-ти

14 и 15

24.09.2021г.

15

Маркетинг

2-ри

12 и 13

27.09.2021г.

3-ти

13 до 15

28.09.2021г.

4-ти

28 до 30

29.09.2021г.

16

Туризъм

2-ри

31 до 34

16.09.2021г.

3-ти

37 до 40

16.09.2021г.

4-ти

36 до 39

27.09.2021г.

17

МИО

2-ри

29 и 30

17.09.2021г.

3-ти

35 и 36

20.09.2021г.

4-ти

40 и 41

20.09.2021г.

18

Мениджмънт

2-ри

1 и 2

21.09.2021г.

3-ти

1 и 2

21.09.2021г.

4-ти

32 до 34

21.09.2021г.

19

Информатика и компютърни науки

2-ри

36 до 38

21.09.2021г.

3-ти

42 до 44

23.09.2021г.

4-ти

23,24,50

24.09.2021г.

20

БИС

2-ри

9

21.09.2021г.

3-ти

10

23.09.2021г.

4-ти

26

24.09.2021г.

21

Международен бизнес

2-ри

27 и 28

27.09.2021г.

3-ти

31 и 32

27.09.2021г.

4-ти

42 и 43

28.09.2021г.

22

Международен туризъм

2-ри

35

29.09.2021г.

3-ти

41

29.09.2021г.

4-ти

51

29.09.2021г.

23

Съдебна администрация

2-ри

4

21.09.2021г.

3-ти

4

21.09.2021г.

4-ти

35

23.09.2021г.

24

Публична администрация

2-ри

3

20.09.2021г.

3-ти

3

20.09.2021г.

25

Дигитални медии и ПР

2-ри

10 и 11

24.09.2021г.

3-ти

11 и 12

25.09.2021г.

4-ти

27 и 31

26.09.2021г.

26

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

2-ри

8

17.09.2021г.

3-ти

9

17.09.2021г.

4-ти

12

17.09.2021г.

27

Мобилни и уеб технологии

2-ри

39

28.09.2021г.

3-ти

45

28.09.2021г.

4-ти 25 29.09.2021г.

Студентите в ОКС "бакалавър" дистанционно обучение трябва да внесат таксите си за обучение за зимен семестър в срок до 15.09.2021 г. включително, за да бъдат записани и да им бъде осигурен достъп до платформата e-learn.

№ по ред

Специалност

Курс на
обучение

Форма на
обучение

Група №

Дата на
записване

 

 

1

Счетоводство и одит

 

 

 

 

2

ДО

45

20.09.2021 г.

3

ДО

51

20.09.2021 г.

4

ДО

44

20.09.2021 г.

 

 

2

 

 

 

Финанси

 

 

 

 

 

2

ДО

46

20.09.2021 г.

3

ДО

52

20.09.2021 г.

4

ДО

45

20.09.2021 г.

 

 

3

 

 

 

Туризъм

 

 

 

 

 

2

ДО

50

20.09.2021 г.

3

ДО

56

20.09.2021 г.

4

ДО

49

20.09.2021 г.

4

Икономика и търговия

 

 

 

 

2

ДО

47

20.09.2021 г.

3

ДО

53

20.09.2021 г.

4

ДО

46

20.09.2021 г.

5

Недвижими имоти
и инвестиции

2

ДО

48

20.09.2021г.

3

ДО

54

20.09.2021 г.

4

ДО

47

20.09.2021 г.

6

Индустриален бизнес
и предприемачество

 

 

 

 

2

ДО

49

20.09.2021 г.

3

ДО

55

20.09.2021 г.

4

ДО

48

20.09.2021 г.