Икономически университет – Варна

Бакалавърски специалности

Бакалавърски специалности, по които се обучават студенти в ИУ – Варна.

 
Финансово-счетоводен факултет

Катедра "Счетоводна отчетност"
Катедра "Финанси"
Катедра "Правни науки"
 
Стопански факултет

Катедра "Аграрна икономика"
Катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти"
Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"
Катедра "Индустриален бизнес и логистика"
Катедра "Стокознание"
 
Факултет "Управление"

Катедра "Международни икономически отношения"
Катедра "Управление и администрация"
Катедра "Икономика и организация на туризма"
Катедра "Маркетинг"
 
Факултет "Информатика"

Катедра "Информатика"