Икономически университет – Варна

Резултати

Признати изпити
за ЗИМЕН семестър, ОКС "магистър", учебна 2023/2024 г.

ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПР-01 Силви Мирославова Райчева 125199 МУТ-ДНДО Програмиране и структура от данни  Отличен 6  
ПР-02 Силви Мирославова Райчева 125199 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи  Отличен 6

 

ПР-03 Деница Николаева Петкова 125201 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи Отличен 6  
ПР-04 Деница Николаева Петкова 125201 МУТ-ДНДО Програмиране и структура от данни  Добър 4  
ПР-05 Иван Михайлов Саръбеев 125194 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи Добър 4  
ПР-06 Иван Михайлов Саръбеев 125194 МУТ-ДНДО Програмиране и структура от данни Мн. добър 5  
ПР-07 Ерсин Мехмед Хюсеин 125197 МУТ-ДНДО Програмиране и структура от данни  Отличен 6  
ПР-08 Ерсин Мехмед Хюсеин 125197 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи Отличен 6  

 

 

 

 

 


 

ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПЗ-01 Гинка Атанасова Михайлова 127069 СК-СС МСС/МСФО  

Не се допуска признаване на основание чл. 49, ал. 3 от ПУДУЦМО.

Допълнително да води разговор с титуляр на дисциплината!

ПЗ-02 Кристиан Петров Николов 127635 СПНС-СНУ Управление на инвестиционния процес Отличен 6  
ПЗ-03 Кристиан Петров Нколов 127635 СПНС-СНУ Бизнес оценяване Отличен 6  
ПЗ-04 Силвия Венциславова Тончева 127420 СК-СНУ Финансов контрол  Отличен 6  
ПЗ-05 Силвия Венциславова Тончева 127420 СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6  
ПЗ-06 Радостина Радославова Димитрова 117598 СК-СС МСС/МСФО  

Не се допуска признаване на основание чл. 49, ал. 3 от ПУДУЦМО.

Допълнително да води разговор с титуляр на дисциплината!

ПЗ-07 Силвия Момчилова Георгиева 127310 СК-СНУ Финансов контрол Отличен 6  
ПЗ-08 Силвия Момчилова Георгиева 127310 СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4  
ПЗ-09 Десислава Митева МИтева 127603 СК-СНУ Финансов контрол Мн. добър 5  
ПЗ-10 Гюлев Хасанова Реджебова 127802 СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6  
ПЗ-11 Полина Христова Георгиева 127606 СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4  
ПЗ-12 Ивелина Енчева Пенева 127664 СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5  
ПЗ-13 Станимира Станчева Станчева 127707 СК-СНУ Финансов анализ Добър 4  
ПЗ-14 Станимира Станчева Станчева 127707 СК-СНУ Счетоводство Не се признава!  
ПЗ-15 Петя Диянова Петрова 127216 СК-СНУ Финансов анализ Не се признава!  
ПЗ-16 Петя Диянова Петрова 127216 СК-СНУ Счетоводство   Не се допуска признаване на основание чл. 49, ал. 3 от ПУДУЦМО.
ПЗ-17 Анелия Венкова Генчева 127101 СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3  
ПЗ-18 Мария Стойнова Парушева 127305 СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6  
ПЗ-19 Анна Валериева Велчева 127799 СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3  
ПЗ-20 Джансел Ерджан Реджеб 127345 СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5  
ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПД-01 Стойка Славчева Колева 127645 БМ-СНУ Въведение в банковото дело  Добър 4  
ПД-02 Даниела Стефанова Христова 127114 МБрМ-СНУ Анализ на потребителското поведение Отличен 6  
ПД-03 Даниел Мирославов Димитров 127676 ФИ-СНУ Основи на корпоративните финанси Мн. добър 5  
ПД-04 Габриела Георгиева Йовчева 127569 ФИ-СНУ Основи на корпоративните финанси Мн. добър 5