Икономически университет - Варна

Резултати

ПРИЗНАТИ ИЗПИТИ
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, ОКС "МАГИСТЪР", УЧЕБНА 2019/2020 Г.

Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПР-1

Владислав Генчев Димитров

436

НИИ-ДНДО

Въведение във финансите

Отличен 6

ПР-2

Владислав Генчев Димитров

436

НИИ-ДНДО

Икономикс

Отличен 6

ПР-3

Владислав Генчев Димитров

436

НИИ-ДНДО

Количествени методи

Мн. добър 5

ПР-4

Владислав Генчев Димитров

436

НИИ-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Добър 4

ПР-5

Владислав Генчев Димитров

436

НИИ-ДНДО

Теория на счетоводството

Отличен 6

ПР-6

Павлина Руменова Гаргова

366

МУТ-ДНДО

Проектиране на информационни системи

Мн. добър 5

ПР-7

Павлина Руменова Гаргова

366

МУТ-ДНДО

Бази от данни

Добър 4

ПР-8

Павлина Руменова Гаргова

366

МУТ-ДНДО

Операционни системи

Мн. добър 5

ПР-9

Павлина Руменова Гаргова

366

МУТ-ДНДО

Въведение в програмирането

Мн. добър 5

ПР-10

Яница Георгиева Георгиева

348

МУТ-ДНДО

ЛААГ и МА

Среден 3

ПР-11

Ивайло Димитров Димитров

361

МУТ-ДНДО

Операционни системи

Отличен 6

ПР-12

Ивайло Димитров Димитров

361

МУТ-ДНДО

Бази от данни

Отличен 6

ПР-13

Ивайло Димитров Димитров

361

МУТ-ДНДО

Въведение в програмирането

Отличен 6

ПР-14

Ивайло Димитров Димитров

361

МУТ-ДНДО

Проектиране на информационни системи

Отличен 6

ПР-15

Яна Красимирова Панчева

415

ИнфМБ-ДНДО

Теория на счетоводството

Среден 3

ПР-16

Яна Красимирова Панчева

415

ИнфМБ-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Отличен 6

ПР-17

Яна Красимирова Панчева

415

ИнфМБ-ДНДО

Количествени методи

Не се признава!

ПР-18

Яна Красимирова Панчева

415

ИнфМБ-ДНДО

Икономикс

Среден 3

ПР-19

Свилена Валериева Георгиева

439

МУТ-ДНДО

Бази от данни

Мн. добър 5

ПР-20

Свилена Валериева Георгиева

439

МУТ-ДНДО

Операционни системи

Мн. добър 5

ПР-21

Свилена Валериева Георгиева

439

МУТ-ДНДО

Проектиране на информационни системи

Отличен 6

ПР-22

Мариана Маринчева Маринова

414

ИнфМБ-ДНДО

Теория на счетоводството

Добър 4

ПР-23

Мариана Маринчева Маринова

414

ИнфМБ-ДНДО

Количествени методи

Не се признава!

ПР-24

Мариана Маринчева Маринова

414

ИнфМБ-ДНДО

Икономикс

Добър 4

ПР-25

Мариана Маринчева Маринова

414

ИнфМБ-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Отличен 6

ПР-26

Тодор Светлинов Вачев

364

УП-ДНДО

Икономикс

Отличен 6

ПР-27

Мартин Маринов Димитров

373

КБР-ДНДО

Теория на счетоводството

Добър 4

ПР-28

Мартин Маринов Димитров

373

КБР-ДНДО

Въведение във финансите

Добър 4

ПР-29

Мартин Маринов Димитров

373

КБР-ДНДО

Икономикс

Среден 3

ПР-30

Доника Георгиева Стоянова

281

МУТ-ДНДО

Магистърски семинар

Отличен 6

ПР-31

Ралица Георгиева Атанасова

402

МУТ-ДНДО

Въведение в програмирането

Среден 3

ПР-32

Ралица Георгиева Атанасова

402

МУТ-ДНДО

Проектиране на информационни системи

Среден 3

ПР-33

Ралица Георгиева Атанасова

402

МУТ-ДНДО

Операционни системи

Добър 4

ПР-34

Ралица Георгиева Атанасова

402

МУТ-ДНДО

Бази от данни

Добър 4

ПР-35

Стоянка Иванова Иванова

403

МУТ-ДНДО

Бази от данни

Среден 3

ПР-36

Стоянка Иванова Иванова

403

МУТ-ДНДО

Операционни системи

Отличен 6

ПР-37

Стоянка Иванова Иванова

403

МУТ-ДНДО

Проектиране на информационни системи

Добър 4

ПР-38

Стоянка Иванова Иванова

403

МУТ-ДНДО

Въведение в програмирането

Добър 4

ПР-39

Николай Юлиянов Николов

385

МУТ-ДНДО

Бази от данни

Среден 3

ПР-40

Николай Юлиянов Николов

385

МУТ-ДНДО

Операционни системи

Отличен 6

ПР-41

Николай Юлиянов Николов

385

МУТ-ДНДО

Въведение в програмирането

Добър 4

ПР-42

Николай Юлиянов Николов

385

МУТ-ДНДО

Проектиране на информационни системи

Среден 3

ПР-43

Свилена Валериева Георгиева

439

МУТ-ДНДО

Въведение в програмирането

Добър 4

ПР-44

Сабри Сабриев Сабриев

342

МУТ-ДНДО

Операционни системи

Добър 4

ПР-45

Сабри Сабриев Сабриев

342

МУТ-ДНДО

Бази от данни

Среден 3

ПР-46

Сабри Сабриев Сабриев

342

МУТ-ДНДО

Въведение в програмирането

Среден 3

ПР-47

Филип Николаев Казаков

450

МУТ-ДНДО

ЛААГ и МА

Отличен 6

ПР-48

Росен Боянов Стайковски

362

МУТ-ДНДО

ЛААГ и МА

Среден 3

ПР-49

Николай Ивайлов Михайлов

451

МУТ-ДНДО

Въведение в програмирането

Среден 3

ПР-50

Николай Ивайлов Михайлов

451

МУТ-ДНДО

ЛААГ и МА

Среден 3

ПР-51

Николай Ивайлов Михайлов

451

МУТ-ДНДО

Операционни системи

Среден 3

ПР-52

Николай Ивайлов Михайлов

451

МУТ-ДНДО

Бази от данни

Добър 4

ПР-53

Сияна Цонева Никова

383

СК-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Добър 4

ПР-54

Сияна Цонева Никова

383

СК-ДНДО

Икономикс

Мн. добър 5

ПР-55

Сияна Цонева Никова

383

СК-ДНДО

Количествени методи

Не се признава!

ПР-56

Сияна Цонева Никова

383

СК-ДНДО

Въведение във финансите

Среден 3

 

Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПЗ-1

Христина Иванова Петрова

154

МТБ-СПН

Количествени методи

Среден 3

ПЗ-2

Христина Иванова Петрова

154

МТБ-СПН

Мениджмънт и маркетинг

Мн. добър 5

ПЗ-3

Христина Иванова Петрова

154

МТБ-СПН

Въведение във финансите

Мн. добър 5

ПЗ-4

Христина Иванова Петрова

154

МТБ-СПН

Икономикс

Добър 4

ПЗ-5

Христина Иванова Петрова

154

МТБ-СПН

Теория на счетоводството

Добър 4

ПЗ-6

Деница Веселинова Георгиева

171

СК-ДНДО

Икономикс

Добър 4

ПЗ-7

Деница Веселинова Георгиева

171

СК-ДНДО

Въведение във финансите

Мн. добър 5

ПЗ-8

Мария Симеонова Казакова-Кънева

165

СК-ДНДО

Теория на счетоводството

Среден 3

ПЗ-9

Мария Симеонова Казакова-Кънева

165

СК-ДНДО

Въведение във финансите

Среден 3

ПЗ-10

Мария Симеонова Казакова-Кънева

165

СК-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Добър 4

ПЗ-11

Мария Симеонова Казакова-Кънева

165

СК-ДНДО

Количествени методи

Мн. добър 5

ПЗ-12

Мария Симеонова Казакова-Кънева

165

СК-ДНДО

Икономикс

Среден 3

 


Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПД-1

Десислава Георгиева Симеонова

401008

Финанси и иновации-СПНУ

Банкови сделки

Не се признава!

ПД-2

Бирджан Ердун Фаик

400973

Финанси и иновации-СПНУ

Банкови сделки

Не се признава!

ПД-3

Бирджан Ердун Фаик

400973

Финанси и иновации-СПНУ

Данъчно облагане

Отличен 6

ПД-4

Михаела Величкова Величкова

400091

Финанси и иновации-СПНУ

Данъчно облагане

Отличен 6

ПД-5

Ралица Янчева Георгиева

63

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Теория на счетоводството

Отличен 6

ПД-6

Ралица Янчева Георгиева

63

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Икономикс

Добър 4

ПД-7

Силвия Златкова Янчева

62

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Икономикс

Добър 4

ПД-8

Силвия Златкова Янчева

62

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Теория на счетоводството

Отличен 6

ПД-9

Божидар Илиев Цветков

70

Банков мениджмънт-ДНДО

Икономикс

Добър 4

ПД-10

Денислава Ангелова Димова

69

КБУ-ДНДО

Икономикс

Добър 4

ПД-11

Анета Ганчева Ганева

67

Финанси и иновации-ДНДО

Икономикс

Мн. добър 5

ПД-12

Анета Ганчева Ганева

67

Финанси и иновации-ДНДО

Теория на счетоводството

Отличен 6

ПД-13

Анета Ганчева Ганева

67

Финанси и иновации-ДНДО

Количествени методи

Отличен 6

ПД-14

Анета Ганчева Ганева

67

Финанси и иновации-ДНДО

Въведение във финансите

Отличен 6

ПД-15

Божидар Илиев Цветков

70

Банков мениджмънт-ДНДО

Количествени методи

Не се признава!

ПД-16

Божидар Илиев Цветков

70

Банков мениджмънт-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Мн. добър 5

ПД-17

Карина Тихомирова Стоянова

72

Финанси и иновации -ДНДО

Количествени методи

Добър 4

ПД-18

Карина Тихомирова Стоянова

72

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Теория на счетоводството

Добър 4

ПД-19

Карина Тихомирова Стоянова

72

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Икономикс

Среден 3

ПД-20

Карина Тихомирова Стоянова

72

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Мн. добър 5