Икономически университет - Варна

Резултати

ПРИЗНАТИ ИЗПИТИ
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, ОКС "МАГИСТЪР", УЧЕБНА 2019/2020 Г.

Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПР-01

Марина Пламенова
Маринова

15968 СК-СПНУ Финансов контрол Не се
признава!
ПР-02 Марина Пламенова
Маринова
15968 СК-СПНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПР-03 Силвия Красимирова
Тодорова
16040 СК-СПНУ Финансов контрол Не се
признава!
ПР-04 Силвия Красимирова
Тодорова
16040 СК-СПНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПР-06 Ремзие Неджет
Мехмед
16048 СК-СПНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПР-07 Стиляна Станимирова
Стоянова
15892 СК-СПНУ Финансов контрол Не се
признава!
ПР-08 Стиляна Станимирова
Стоянова
15892 СК-СПНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПР-09 Стиляна Станимирова
Стоянова
15892 СК-СПНУ Финансов анализ Не се
признава!
ПР-10 Айсун Севимов
Ахмедов
15891 СК-СПНУ Финансов анализ Не се
признава!
ПР-11 Айсун Севимов
Ахмедов
15891 СК-СПНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПР-12 Айсун Севимов
Ахмедов
15891 СК-СПНУ Финансов контрол Не се
признава!
ПР-13 Бранислав Красимиров
Белчев
15953 МБМ-СПНУ Маркетингов мениджмънт Добър 4
ПР-14 Бранислав Красимиров
Белчев
15953 МБМ-СПНУ

Маркетингови изследвания

Добър 4
ПР-15 Христо Стоянов
Костадинов
15929 КФ-СПНУ Банкови сделки Среден 3
ПР-16 Христо Стоянов
Костадинов
15929 КФ-СПНУ Основи на
корпоративните финанси
Среден 3
ПР-17 Христо Стоянов
Костадинов
15929 КФ-СПНУ Финансови инвестиции Добър 4
ПР-18 Никола Димитров
Димитров
285 МУТ-ДНДО Компютърни
архитектури и мрежи
Среден 3
ПР-19 Никола Димитров
Димитров
285 МУТ-ДНДО Програмиране и
структура от данни
Среден 3
ПР-20 Никола Димитров
Димитров
285 МУТ-ДНДО Уеб технологии Среден 3
ПР-21 Донна Бойкова
Атанасова
16031 МБМ-СПНУ Маркетингов мениджмънт Мн. добър 5
ПР-22 Донна Бойкова
Атанасова
16031 МБМ-СПНУ Маркетингови изследвания Мн. добър 5
ПР-23 Георги Васков
Проданов
250 МУТ-ДНДО Програмиране и
структура от данни
Мн. добър 5
ПР-24 Георги Васков
Проданов
250 МУТ-ДНДО Уеб технологии Не се
признава!
ПР-25 Георги Васков
Проданов
250 МУТ-ДНДО Компютърни
архитектури и мрежи
Мн. добър 5
ПР-26 Александър
Дианов Милев
272 МУТ-ДНДО Компютърни
архитектури и мрежи
Добър 4
ПР-27 Александър
Дианов Милев
272 МУТ-ДНДО Уеб технологии Мн. добър 5
ПР-28 Айля Айдънова
Юсеинова
15937 УП-СПНУ Управление на
инвестициите и иновациите
Отличен 6
ПР-29 Александър
Дианов Милев
272 МУТ-ДНДО Програмиране и
структура от данни
Не се
признава!
ПР-30 Деница Валентинова
Златева
16010 СК-СПНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПР-31 Павел Веселинов
Пантелеев
227 МУТ-ДНДО Уеб технологии Мн. добър 5
ПР-32 Павел Веселинов
Пантелеев
227 МУТ-ДНДО Програмиране и
структура от данни
Добър 4
ПР-33 Павел Веселинов
Пантелеев
227 МУТ-ДНДО Компютърни
архитектури и мрежи
Отличен 6
ПР-34 Недялка Иванова
Айвазова
16055 СК-СПНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПР-35 Иван Станимиров
Иванов
236 МУТ-ДНДО Компютърни
архитектури и мрежи
Добър 4
ПР-36 Иван Станимиров
Иванов
236 МУТ-ДНДО Програмиране и
структура от данни
Среден 3
ПР-37 Иван Станимиров
Иванов
236 МУТ-ДНДО Уеб технологии Среден 3
ПР-38 Ивайло Николаев
Ялнъзов
277 МУТ-ДНДО Уеб технологии Мн. добър 5
ПР-39 Ивайло Николаев
Ялнъзов
277 МУТ-ДНДО Компютърни
архитектури и мрежи
Мн. добър 5
ПР-40 Ивайло Николаев
Ялнъзов
277 МУТ-ДНДО Програмиране и
структура от данни
Отличен 6
ПР-41 Георги Иванов
Иванов
279 МУТ-ДНДО Уеб технологии Не се
признава!
ПР-42 Павел Недев
Чаушев
15796 АБ Аграрна политика Добър 4
ПР-43 Павел Недев
Чаушев
15796 АБ Маркетингови
проучвания в аграрния бизнес
Среден 3
ПР-44 Павел Недев
Чаушев
15796 АБ Инвестиционен
мениджмънт в агробизнеса
Добър 4
ПР-45 Павел Недев
Чаушев
15796 АБ Европейски
програми и проекти
в аграрния бизнес
Среден 3
ПР-46 Есма Алиева
Пирелиева
315 МУТ-ДНДО Програмиране и
структура от данни
Мн. добър 5
ПР-47 Есма Алиева
Пирелиева
315 МУТ-ДНДО Уеб технологии Добър 4
ПР-48 Есма Алиева
Пирелиева
315 МУТ-ДНДО Компютърни
архитектури и мрежи
Добър 4
ПР-49 Габриела Бориславова
Павлова
16093 МБМ-СПНУ Маркетингов мениджмънт Отличен 6
ПР-50 Габриела Бориславова
Павлова
16093 МБМ-СПНУ Анализ на
потребителското поведение
Не се
признава!
ПР-51 Габриела Бориславова
Павлова
16093 МБМ-СПНУ Управление на
взаимоотношенията с клиенти
Мн. добър 5
ПР-52 Габриела Бориславова
Павлова
16093 МБМ-СПНУ Маркетигови изследвания Среден 3
ПР-53 Габриела Бориславова
Павлова
16093 МБМ-СПНУ Магистърски семинар Добър 4
ПР-54 Радост Костадинова
Чипева
312 МУТ-ДНДО Програмиране и
структура от данни
Отличен 6
ПР-55 Радост Костадинова
Чипева
312 МУТ-ДНДО Компютърни
архитектури и мрежи
Мн. добър 5
ПР-56 Радост Костадинова
Чипева
312 МУТ-ДНДО Уеб технологии Отличен 6
ПР-57 Ангел Венецианов
Тодоров
282 МУТ-ДНДО Компютърни
архитектури и мрежи
Среден 3
ПР-58 Екатерина Жежу 16080 УПМ-СПНУ Маркетингов мениджмънт Отличен 6
ПР-59 Виктория Юлиянова
Иванова
293 МБМ-СПНУ Маркетингови изследвания Мн. добър 5

 

Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПЗ-01 Виктория
Пламенова Тонева
118480 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Отличен 6
ПЗ-02 Сибел Мехмедова
Хасанова
118493 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Добър 4
ПЗ-03 Любомира
Владиславова Вълчева
118522 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Мн. добър 5
ПЗ-04 Константина
Янчева Георгиева
118529 СК-СПНУ Финансов контрол Не се
признава!
ПЗ-05 Константина
Янчева Георгиева
118529 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Мн. добър 5
ПЗ-06 Нели Бойкова
Петрова
118495 СК-СПНУ Финансов анализ Не се
признава!
ПЗ-07 Нели Бойкова
Петрова
118495 СК-СПНУ Финансов контрол Не се
признава!
ПЗ-08 Нели Цветомирова
Димитрова
118429 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Мн. добър 5
ПЗ-09 Есин Бейханова
Руфадова
118497 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Мн. добър 5
ПЗ-10 Станимир
Михайлов Михайлов
118525 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Среден 3
ПЗ-11 Сонер Юзджан
Фейзи
118488 СК-СПНУ Финансов анализ Среден 3
ПЗ-12 Миглена
Пламенова Паунова
118479

СК-СПНУ

Финансов анализ Среден 3
ПЗ-13 Миглена
Пламенова Паунова
118479 СК-СПНУ Финансов контрол Среден 3
ПЗ-14 Миглена
Пламенова Паунова
118479 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Добър 4
ПЗ-15 Невена Кирилова
Маринова
118460 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Добър 4
ПЗ-16 Колина Пламенова
Кубадънова-Горанова
118517 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Отличен 6
ПЗ-17 Деница Руменова
Иванова
118518 СК-СПНУ Финансов анализ Отличен 6
ПЗ-18 Мирбан Шемсиева
Исмаилова
118473 СК-СПНУ Финансов анализ Мн. добър 5
ПЗ-19 Айлин Мустафа
Юсреф
118490 СК-СПНУ Финансов контрол Не се
признава!
ПЗ-20 Айлин Мустафа
Юсреф
118490 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Мн. добър 5
ПЗ-21 Анна Стойчева
Стойкова
118487 СК-СПНУ Финансово
счетоводство
Добър 4

 


Вх. №

Име

СИН

Специал-
ност

Признат изпит
(по учебен план
на ИУ-Варна)

Оценка

ПД-01 Десислава Георгиева
Симеонова
401008 ФИ-СПНУ Основи на
корпоративните
финанси
Мн. Добър 5