Икономически университет – Варна

Резултати

Признати изпити
за летен семестър, ОКС "магистър", учебна 2020/2021 г.

ВХ. №

ИМЕНА

ФН

СПЕЦИАЛ-НОСТ

ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ)

ОЦЕНКА

ЗАБЕЛЕЖКА

 

ПР-01

Петър Тодоров Петров

121730

СПНС-СНУ

Урбанистика

Мн. добър 5

 

 

ПР-02

Ивалина Маринова Иванова

121778

СПНС-СНУ

Урбанистика

Отличен 6

 

 

ПР-03

Христина Миленова Колева

121857

МУТ-ДНДО

Въведение в програмирането

Среден 3

 

 
 

ПР-04

Христина Миленова Колева

121857

МУТ-ДНДО

Уеб технологии

Добър 4

 

 

ПР-05

Христина Миленова Колева

121857

МУТ-ДНДО

Компютърни системи

Не се признава!

Изучава се друга операционна система, която не е била обект на разглеждане по дисциплината от ОКС "бакалавър".

 

ПР-06

Денис Тургут Кяшиф

121092

СПНС-ДНДО

Икономикс

Добър 4

 

 
 

ПР-07

Денис Тургут Кяшиф

121093

СПНС-ДНДО

Теория на счетоводството

Мн. добър 5

 

 

ПР-08

Денис Тургут Кяшиф

121093

СПНС-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Мн. добър 5

 

 
 

ПР-09

Денис Тургут Кяшиф

121094

СПНС-ДНДО

Количествени методи

Отличен 6

 

 
 

ПР-10

Теодора Георгиева Андонова

121166

РМК-ДНДО

Икономикс

Мн. добър 5

 

 

ПР-11

Пламен Илианов Несторов

121774

КЕС-ДНДО

Количествени методи

Добър 4

 

 
 
 
 

ПР-12

Пламен Илианов Несторов

121774

КЕС-ДНДО

Икономикс

Не се признава!

Липсва евивалетност на аудоторната заетост

 

ПР-13

Регина Викторовна Терзийска

122028

ЛМ-ДНДО

Икономикс

Мн. добър 5

 

 
 

ПР-14

Регина Викторовна Терзийска

122028

ЛМ-ДНДО

Количествени методи

Мн. добър 5

 

 
 

ПР-15

Регина Викторовна Терзийска

122028

ЛМ-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Отличен 6

 

 
 

ПР-16

Христина Миленова Колева

121857

МУТ-ДНДО

Бази от данни

Добър 4

 

 

ПР-17

Георги Георгиев Дамбов

121729

СПНС-ДНДО

Икономикс

Добър 4

 

 
 

ПР-18

Георги Георгиев Дамбов

121729

СПНС-ДНДО

Теория на счетоводството

Добър 4

 

 

ПР-19

Георги Георгиев Дамбов

121729

СПНС-ДНДО

Количествени методи

Мн. добър 5

 

 
 

ПР-20

Георги Георгиев Дамбов

121729

СПНС-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Отличен 6

 

 
 

ПР-21

Георги Георгиев Дамбов

121729

СПНС-ДНДО

Въведение във финансите

Не се признава!

Няма съвместимост на дисциплината

 
 

ПР-22

Регина Викторовна Терзийска

122028

ЛМ-ДНДО

Теория на счетоводството

Отличен 6

 

 
ПР-23 Боян Цветанов Тодоров 121956 МУТ-ДНДО Уеб технологии Отличен 6    
ПР-24 Боян Цветанов Тодоров 121956 МУТ-ДНДО Въведение в програмирането Отличен 6    
ПР-25 Боян Цветанов Тодоров 121956 МУТ-ДНДО Бази от данни Отличен 6    
ПР-26 Христо Стоилов Димитров 120732 МУТ-ДНДО ЛААГ и МА Мн. добър 5    
Вх. № Име СИН Специалност Признат изпит
(по учебен план
на ИУ – Варна)
Оценка Забележка

ПЗ-01

Йорданка Маринова Петрова

122083

СК-ДНДО

Количествени методи

Добър 4

 

ПЗ-02

Йорданка Маринова Петрова

122083

СК-ДНДО

Икономикс

Добър 4

 

ПЗ-03

Йорданка Маринова Петрова

122083

СК-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Добър 4

 

ПЗ-04

Йорданка Маринова Петрова

122083

СК-ДНДО

Теория на счетоводството

Мн. добър 5

 

ПЗ-05

Валентина Панайотова Трифонова

121906

СК-СНУ

Управленско счетоводство

Отличен 6

 

ПЗ-06

Татяна Валентинова Георгиева

121723

МТБ-ДНДО

Икономикс

Отличен 6

 

ПЗ-07

Петя Игнатова Бойчева

122041

СК-СНУ

Управленска счетоводство

Отличен 6

 

ПЗ-08

Радка Маринова Маринова

122104

СК-ДНДО

Теория на счетоводството

Среден 3

 

ПЗ-09

Радка Маринова Маринова

122104

СК-ДНДО

Количествени методи

Мн. добър 5

 

ПЗ-10

Радка Маринова Маринова

122104

СК-ДНДО

Икономикс

Добър 4

 

ПЗ-11

Радка Маринова Маринова

122104

СК-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Отличен 6

 
ПЗ-12 Йорданка Маринова Петрова 122083 СК-ДНДО Въведение във финансите Добър 4  

 

Вх. № Име СИН Специалност Признат изпит
(по учебен план
на ИУ – Варна)
Оценка Забележка

ПД-01

Антония Михайлова Иванова

121150

Финанси и иновации - СНУ

Банкови сделки

Не се признава!

Частично се покриват теми, по които е положен изпит

ПД-02

Антония Михайлова Иванова

121150

Финанси и иновации - СНУ

Данъчно облагане

Не се признава!

Частично се покриват теми, по които е положен изпит

ПД-03

Стефан Иванов Пенчев

122085

Финанси и иновации - ДНДО

Икономикс

 Отличен 6

 

ПД-04

Виолета Ганчева Димитрова

120713

Финанси и иновации - СНУ

Данъчно облагане

Мн. добър 5

 

ПД-05

Десислав Йорданов Великов

121923

Логистичен мениджмънт - ДНДО

Икономикс

Среден 3

 

ПД-06

Десислав Йорданов Великов

121923

Логистичен мениджмънт - ДНДО

Теория на счетоводството

 Среден 3

 

ПД-07

Десислав Йорданов Великов

121923

Логистичен мениджмънт - ДНДО

Количествени методи

Отличен 6

 

ПД-08

Жена Севдалинова Иванова

122042

Финанси и иновации - ДНДО

Количествени методи

Среден 3

 

ПД-09

Десислав Йорданов  Великов

121923

Логистичен мениджмънт - ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Добър 4

 

ПД-10

Десислав Йорданов Великов

121923

Логистичен мениджмънт - ДНДО

Въведение във финансите

Добър 4

 

ПД-11

Христо Христов Илиев

122093

Логистичен мениджмънт -  ДНДО

Количествени методи

Добър 4

 

ПД-12 Мартин Пламенов Михайлов 121835 Финанси и иновации - ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-13 Мартин Пламенов Михайлов 121835 Финанси и иновации - ДНДО Теория на счетоводството Отличен 6  
ПД-14 Мартин Пламенов Михайлов 121835 Финанси и иновации - ДНДО Икономикс Добър 4  
ПД-15 Даниела Колева Димитрова 121964 Корп. бизнес и управление - ДНДО Икономикс Отличен 6  
ПД-16 Даниела Колева Димитрова 121964 Корп. бизнес и управление - ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-17 Даниела Колева Димитрова 121964 Корп. бизнес и управление - ДНДО Въведение във финансите Отличен 6  
ПД-18 Даниела Колева Димитрова 121964 Корп. бизнес и управление - ДНДО Теория на счетоводството Отличен 6