Икономически университет – Варна

Резултати

Признати изпити
за ЗИМЕН семестър, ОКС "магистър", учебна 2022/2023 г.

ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПЗ-01 Евгения Петкова Василева 123993 Счетоводство и контрол-ДНДО Финансово счетоводство Добър 4  
ПЗ-02 Евгения Петкова Василева 123993 Счетоводство и контрол-ДНДО Финансов контрол Мн. добър 5  
ПЗ-03 Евгения Петкова Василева 123993 Счетоводство и контрол-ДНДО Счетоводство Мн. добър 5  
ПЗ-04 Евгения Петкова Василева 123993 Счетоводство и контрол-ДНДО МСС/МСФО Не се признава!  
ПЗ-05 Галимир Делянов Георгиев 124843 Счетоводство и контрол-СНУ Финансово счетоводство Добър 4  
ПЗ-06 Цветелина Георгиева Вълкова 125777 Счетоводство и контрол-СНУ Финансово счетоводство Среден 3  
ПЗ-07 Цветелина Георгиева Вълкова 125777 Счетоводство и контрол-СНУ Финансов контрол Добър 4  
ПЗ-08 Цветелина Георгиева Вълкова 125777 Счетоводство и контрол-СНУ Финансов анализ Среден 3  
ПЗ-09 Цветелина Георгиева Вълкова 125777 Счетоводство и контрол-СНУ Счетоводство на капиталовите дружества Среден 3  
ПЗ-10 Цветелина Георгиева Вълкова 125777 Счетоводство и контрол-СНУ Счетоводство Мн. добър 5  
ПЗ-11 Цветелина Георгиева Вълкова 125777 Счетоводство и контрол-СНУ Професионална етика в счетоводството  Мн. добър 5  
ПЗ-12 Цветелина Георгиева Вълкова 125777 Счетоводство и контрол-СНУ МСС/МСФО  Добър 4  
ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА