Икономически университет – Варна

Резултати

Признати изпити
за зимен семестър, ОКС "магистър", учебна 2021/2022 г.

ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПР-01 Христина Миленова Колева 121857 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи Среден 3  
ПР-02 Христина Миленова Колева 121857 МУТ-ДНДО Програмиране и структури от данни Добър 4  
ПР-03 Сабри Сабриев Сабриев 117247 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи Среден 3  
ПР-04 Боян Цветанов Тодоров 121956 МУТ-ДНДО Програмиране и структури от данни Отличен 6  
ПР-05 Боян Цветанов Тодоров 121956 МУТ-ДНДО Компютърни мрежи Отличен 6  
ПР-06 Павел Красимиров Петров 123169 Конкурентно и бизнес разузнаване-СНУ Предприемачество и МСБ Добър 4  
ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПЗ-01 Анелия Мирославова Бочева 123854 Счетоводство и контрол-СНУ Финансово счетоводство  Отличен 6  
ПЗ-02 Йоана Даринова Донева 123730 Екоикономика-СНУ Икономика на околната среда Отличен 6  
ПЗ-03 Николай Гергинов Танчев 123856 Екоикономика-СНУ Икономика на околната среда Отличен 6  
ВХ. № ИМЕНА ФН СПЕЦИАЛ-НОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ (ПО УЧЕБЕН ПЛАН НА ИУ) ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
ПД-01 Златена Валентинова Атанасова 123709 Финанси и иновации-СНУ Основи на корпоративните финанси Отличен 6  
ПД-02 Иван Руменов Христов 123298 Финанси и иновации-СНУ Основи на корпоративните финанси Среден 3