Икономически университет – Варна

Резултати

ПРИЗНАТИ ИЗПИТИ
ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, ОКС "МАГИСТЪР", УЧЕБНА 2020/2021 Г.

Вх. № Име СИН Специал- Признат изпит Оценка Забележка
ност (по учебен план
  на ИУ-Варна)

ПР-1

Свилена Валериева Георгиева

439

МУТ-ДНДО

Уеб технологии

Мн. добър 5

 

ПР-2

Свилена Валериева Георгиева

439

МУТ-ДНДО

Програмиране и структури от данни

Добър 4

 

ПР-3

Свилена Валериева Георгиева

439

МУТ-ДНДО

Компютърни архитектури и мрежи

Мн. добър 5

 

ПР-4

Ивайло Димитров Димитров

361

МУТ-ДНДО

Уеб технологии

Отличен 6

 

ПР-5

Ивайло Димитров Димитров

361

МУТ-ДНДО

Компютърни архитектури и мрежи

Отличен 6

 

ПР-6

Ивайло Димитров Димитров

362

МУТ-ДНДО

Програмиране и структури от данни

Отличен 6

 

ПР-7

Петър Тодоров Тодоров

16148

СПНС-СНУ

Бизнес оценяване

Отличен 6

 

ПР-8

Петър Тодоров Тодоров

16148

СПНС-СНУ

Управление на инвестиционния процес

Мн. добър 5

 

ПР-9

Борис Маринова Савов

16170

СПНС-СНУ

Управление на инвестиционния процес

Мн. добър 5

 

ПР-10

Адриана Николаева Тодорова

370

ИМБ-ДНДО

Бази от данни

Мн. добър 5

 

ПР-11

Фазлъ Юсуф Фазлъ

401

ИМБ-ДНДО

Бази от данни

 Добър 4

 

ПР-12

Мартин Маринов Димитров

373

КБР - ДНДО

Уеб технологии в реално време

Отличен 6

 

ПР-13

Стоянка Иванова Иванова

403

МУТ-ДНДО

Програмиране и структури от данни

Добър 4

 

ПР-14

Стоянка Иванова Иванова

403

МУТ-ДНДО

Уеб технологии

Мн. добър 5

 

ПР-15

Стоянка Иванова Иванова

403

МУТ-ДНДО

Компютърни архитектури и мрежи

Добър 4

 

ПР-16

Ралица Георгиева Атанасова

402

МУТ-ДНДО

Уеб технологии

Среден 3

 

ПР-17

Ралица Георгиева Атанасова

402

МУТ-ДНДО

Компютърни архитектури и мрежи

Среден 3

 

ПР-18

Ралица Георгиева Атанасова

402

МУТ-ДНДО

Програмиране и структури от данни

Среден 3

 

ПР-19

Ивалина Маринова Иванова

16156

СПНС-СНУ

Управление на инвестиционния процес

Мн. добър 5

 

ПР-20

Ивалина Маринова Иванова

16156

СПНС-СНУ

Бизнес оценяване

Отличен 6

 

ПР-21

Атанас Златков Иванов

119411

ИМБ-ДНДО

Управление на ИТ проекти и фирми

Добър 4

 

ПР-22

Атанас Златков Иванов

119411

ИМБ-ДНДО

Основи на информационните системи

Мн. добър 5

 

ПР-23

Атанас Златков Иванов

119411

ИМБ-ДНДО

Бази от данни

 Добър 4

 

ПР-24

Николай Юлиянов Николов

385

МУТ-ДНДО

Програмиране и структури от данни

Добър 4

 

ПР-25

Павлина Руменова Гаргова

366

МУТ-ДНДО

Програмиране и структури от данни

Мн. добър 5

 

ПР-26

Павлина Руменова Гаргова

366

МУТ-ДНДО

Компютърни архитектури и мрежи

Мн. добър 5

 

ПР-27

Павлина Руменова Гаргова

366

МУТ-ДНДО

Уеб технологии

Отличен 6

 

ПР-28

Николай Юлиянов Николов

385

МУТ-ДНДО

Компютърни архитектури и мрежи

Добър 4

 

ПР-29

Георги Атанасов Атанасов

16200

СПНС-СНУ

Бизнес оценяване

Мн. добър 5

 

ПР-30

Геро Гочев Геров

16172

СПНС-СНУ

Бизнес оценяване

Отличен 6

 

ПР-31

Борис Маринова Савов

16170

СПНС-СНУ

Бизнес оценяване

Добър 4

 

ПР-32

Борис Маринова Савов

16170

СПНС-СНУ

Икономически основи на недвижимата собственост

Не се признава!

На основание чл. 49, ал. 3 от ПУДУЦМО 

ПР-33

 

 

 

 

 

В задочно обучение

ПР-34

Владислав Едуардович Фардиев

350

ИМБ-ДНДО

Управление на ИТ проекти и фирми

Отличен 6

 

ПР-35

Владислав Едуардович Фардиев

350

ИМБ-ДНДО

Бази от данни

Отличен 6

 

ПР-36

Владислав Едуардович Фардиев

350

ИМБ-ДНДО

Основи на информационните системи

Отличен 6

 

 

Вх. № Име СИН Специал- Признат изпит Оценка Забележка
ност (по учебен план
  на ИУ-Варна)

ПЗ-1

Валентина Илиянова Панайотова

118563

СК-СНУ

Финансово счетоводство

Отличен 6

 

ПЗ-2

Валентина Илиянова Панайотова

118563

СК-СНУ

Финансов анализ

Не се признава!

 

ПЗ-3

Мартина Красимирова Колева

118594

СК-СНУ

Финансово счетоводство

Отличен 6

 

ПЗ-4

Петя Игнатова Бойчева

118619

СК-СНУ

МСС/МСФО

Среден 3

 

ПЗ-5

Петя Игнатова Бойчева

118619

СК-СНУ

Финансов анализ

Добър 4

 

ПЗ-6

Валентина Панайотова Трифонова

118589

СК-СНУ

Финансово счетоводство

Отличен 6

 

ПЗ-7

Надежда Светославова Станчева

118567

СК-СНУ

Финансово счетоводство

Отличен 6

 

ПЗ-8

Ренета Димчева Минчева

118605

СК-СНУ

Финансово счетоводство

Мн. добър 5

 

 


Вх. № Име СИН Специал- Признат изпит Оценка Забележка
ност (по учебен план
  на ИУ-Варна)

ПД-1

Антония Михайлова Иванова

401056

Финанси и иновации - СНУ

Банкови сделки

 

За признаване летен семестър

ПД-2

Антония Михайлова Иванова

401056

Финанси и иновации - СНУ

Данъчно облагане

 

За признаване летен семестър

ПД-3

Антония Михайлова Иванова

401056

Финанси и иновации - СНУ

Основи на корпоративните финанси

Отличен 6