Икономически университет – Варна

Резултати

Признати изпити
за зимен семестър, ОКС "магистър", учебна 2021/2022 г.