Икономически университет – Варна

Резултати

ПРИЗНАТИ ИЗПИТИ
ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, ОКС "МАГИСТЪР", УЧЕБНА 2020/2021 Г.

Вх. № Име СИН Специал- Признат изпит Оценка Забележка
ност (по учебен план
  на ИУ-Варна)

ПЗ-01

Йорданка Маринова Петрова

122083

СК-ДНДО

Количествени методи

Добър 4

 

ПЗ-02

Йорданка Маринова Петрова

122083

СК-ДНДО

Икономикс

Добър 4

 
 
 

ПЗ-03

Йорданка Маринова Петрова

122083

СК-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Добър 4

 
 

ПЗ-04

Йорданка Маринова Петрова

122083

СК-ДНДО

Теория на счетоводството

Мн. добър 5

 

ПЗ-05

Валентина Панайотова Трифонова

121906

СК-СНУ

Управленско счетоводство

Отличен 6

 

ПЗ-06

Татяна Валентинова Георгиева

121723

МТБ-ДНДО

Икономикс

Отличен 6

 

ПЗ-07

Петя Игнатова Бойчева

122041

СК-СНУ

Управленска счетоводство

Отличен 6

 

 


Вх. № Име СИН Специал- Признат изпит Оценка Забележка
ност (по учебен план
  на ИУ-Варна)

ПД-01

Антония Михайлова Иванова

121150

Финанси и иновации-СНУ

Банкови сделки

Не се признава!

Частично се покриват теми, по които е положен изпит

ПД-02

Антония Михайлова Иванова

121150

Финанси и иновации-СНУ

Данъчно облагане

Не се признава!

Частично се покриват теми, по които е положен изпит

ПД-03

Стефан Иванов Пенчев

122085

Финанси и иновации-ДНДО

Икономикс

 

 Обработва се!

ПД-04

Виолета Ганчева Димитрова

120713

Финанси и иновации-СНУ

Данъчно облагане

Мн. добър 5

 

ПД-05

Десислав Йорданов Великов

121923

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Икономикс

 

 Обработва се!

ПД-06

Десислав Йорданов Великов

121923

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Теория на счетоводството

 

 Обработва се!

ПД-07

Десислав Йорданов Великов

121923

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Количествени методи

Отличен 6

 

ПД-08

Жена Севдалинова Иванова

122042

Финанси и иновации-ДНДО

Количествени методи

Среден 3

 

ПД-09

Десислав Йорданов Великов

121923

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Мениджмънт и маркетинг

Добър 4

 

ПД-10

Десислав Йорданов Великов

121923

Логистичен мениджмънт-ДНДО

Въведение във финансите

Добър 4