Икономически университет – Варна

Резултати

Признати изпити
за ЛЕТЕН семестър, ОКС "магистър", учебна 2023/2024 г.

ВХ. № ФН СПЕЦИАЛНОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
(по учебен план на ИУ-Варна)
ПР-01 125199 МУТ - ДНДО Проектиране на информационни системи Отличен 6  
ПР-02 125201 МУТ - ДНДО Проектиране на информационни системи Отличен 6  
ПР-03 127448 МУТ - ДНДО Линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ Много добър 5  
ПР-04 127155 МУТ Уеб технологии Среден 3  
ПР-05 127155 МУТ Въведение в програмирането Среден 3  
ПР-06 127155 МУТ Бази от данни Среден 3  
ПР-07 127309 МУТ Уеб технологии Добър 4  
ПР-08 127309 МУТ Въведение в програмирането Много добър 5  
ПР-09 127661 МУТ Уеб технологии Добър 4  
ПР-10 127661 МУТ - ДНДО Бази от данни Среден 3  
ПР-11 127661 МУТ - ДНДО Въведение в програмирането Добър 4  
ПР-12 125197 МУТ Проектиране на информационни системи Отличен 6  
ПР-13 125194 МУТ Проектиране на информационни системи Много добър 5  
ПР-16 127817 МТБ Икономикс Добър 4  
ПР-14 127817 МТБ Мениджмънт и маркетинг Много добър 5  
ПР-15 127817 МТБ Количествени методи Отличен 6  
ПР-17 127817 МТБ Въведение във финансите Не се признава  
ПР-18 127817 МТБ Теория на счетоводството Не се признава  

 

 

 

ВХ. № ФН СПЕЦИАЛНОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
(по учебен план на ИУ-Варна)
ПЗ-01 127826 УП - ДНДО Количествени методи Не се признава  
ПЗ-02 127337 УП - ДНДО Икономикс Не се признава  
ПЗ-03 127719 УП - ДНДО Икономикс Много добър 5  
ПЗ-04 127089 СК - ДНДО Икономикс Не се признава  


 

ВХ. № ФН СПЕЦИАЛНОСТ ПРИЗНАТ ИЗПИТ ОЦЕНКА ЗАБЕЛЕЖКА
(по учебен план на ИУ-Варна)
ПД-01 127844 ЛМЕН - ДНДО Теория на счетоводството Среден 3  
ПД-02 127844 ЛМЕН - ДНДО Въведение във финансите Много добър 5  
ПД-03 127844 ЛМЕН - ДНДО Икономикс Среден 3  
ПД-04 127558 КБУ - ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-05 127847 КБУ - ДНДО Икономикс Много добър 5  
ПД-06 127847 КБУ - ДНДО Въведение във финансите Много добър 5  
ПД-07 127847 КБУ - ДНДО Теория на счетоводството Много добър 5  
ПД-08 127847 КБУ - ДНДО Количествени методи Много добър 5  
ПД-09 127784 ЛМ - ДНДО Количествени методи Среден 3  
ПД-10 127845 МБМ - ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-11 127118 КБУ - ДНДО Количествени методи Отличен 6  
ПД-12 127574 ФИ - ДНДО Количествени методи Отличен 6  
ПД-13 127855 КБУ - ДНДО Количествени методи Среден 3  
ПД-14 127854 КБУ - ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-15 127099 ФИ Финансово регулиране и нормативно съответствие Много добър 5  
ПД-16 127694 ФИ Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-17 127139 КБУ - ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-18 127676 ФИ - СНУ Данъчно облагане Отличен 6  
ПД-19 127712 ФИ Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-20 127274 ФИ Финансово регулиране и нормативно съответствие Отличен 6  
ПД-21 127582 ФИ - СНУ Данъчно облагане Отличен 6  
ПД-22 127583 ФИ - СНУ Данъчно облагане Отличен 6  
ПД-23 127670 ЛМЕН - ДНДО Количествени методи Добър 4  
ПД-24 127320 ФИ Финансово регулиране и нормативно съответствие Много добър 5  
ПД-25 127696 ФИ Финансово регулиране и нормативно съответствие Добър 4  
ПД-26 127315 ФИ Финансово регулиране и нормативно съответствие Добър 4  
ПД-27 127569 ФИ - СНУ Данъчно облагане Отличен 6