Икономически университет – Варна

Често задавани въпроси

На основната страница на библиотеката има бутон „Какво дължа?“, където, след попълване на личните ви данни, може да видите задълженията си към библиотеката.

Всички читатели, които имат да връщат книги и учебници могат денонощно да ползват автомата за връщане на книги, който е във фоайето пред Заемна служба, на 5-ти етаж.

По време на извънредното положение, свързано с COVID-19, Библиотеката отвори достъпът до всички дигитализирани документи в каталога си. Достъпни за четене са пълните текстове на учебници, книги, статии и доклади на преподаватели от ИУ – Варна, издадени до 2017 година

Библиотеката предлага отдалечен достъп до някои научни бази, подпомагащи обучението на студенти и изследователи. Детайлна информация за всеки достъпен ресурс можете да получите като последвате връзката - "Отдалечен достъп до електронните ресурси на ИУ"

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги, преди подаване на документите си за дипломиране. Студенти, които имат задължения към библиотеката няма да бъдат допускани до държавна изпитна сесия. След подаване на заявление за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа читателската карта се блокира и не могат да се заемат книги за дома. Може да се ползва читалнята на библиотеката, където има екземпляри от всички книги, които библиотеката притежава.library@ue-varna.bg

 
  • Ако имате друг въпрос или искате да споделите мнение или препоръки, свързани с дейността на библиотеката, изпратете ги ТУК.