Икономически университет – Варна

Абонирани електронни бази


Ebsco host

Business Source Ultimate е най-голямата база в областта на икономиката в EBSCO. Предлага на студенти и учени глобална перспектива в техните изследвания с над 3550 международни научни и търговски пълнотекстови списания. 2100 от тях са реферирани, като 1050 са индексирани в Web of Science и Scopus. В базата е включена видео колекция с над 60 хил. видео материали. Други видове източници са: монографии, финансови доклади, справочници, сборници от конференции, казуси, доклади в областта на инвестиционните изследвания, индустриални профили, пазарни изследвания, доклади по страни, фирмени профили, SWOT анализи.

Изследователите имат достъп до уникалната функция Company View, която предоставя информация за повече от 1.1 млн. компании в света.

Застъпени са всички бизнес дисциплини като: счетоводство, администрация, банкиране, икономикс, финанси, човешки ресурси, лидерство, мениджмънт, маркетинг, продажби и др.

Отдалечен достъп до ресурсите е възможен след регистрация с институционален е-mail и първоначално влизане от територията на университета.


Ebsco host

Journal Storage – The Scholarly Journal Archive е архивна база данни от научни списания в областта на бизнеса, икономиката, финансите и пр., като списъкът от заглавия непрекъснато се допълва. Търсенето, прегледът на резултатите и разпечатването на материалите са организирани в лесен и удобен за работа интерфейс.

Достъпът до пълните текстове от бизнес колекцията (всички броеве на списанията – от началото на тяхното издаване) е възможен само за минали години (най-често 2-3 години назад) и само от компютри на територията на университета.

Библиотеката е абонирана за списанията от бизнес колекцията на JSTOR (Journal Storage – The Scholarly Journal Archive).


Emerald - Business, Management and Strategy e-journal collection

Business, Management and Strategy е колекция на Emerald, един от най-големите научни издатели в света. Имате достъп до пълния текст на статии от научни списания  в следните области: бизнес етика, конкурентност, управление на конфликтите, предпроемачество, иновации, международен бизнес, право и мениджмънт, търговия, услуги, социална и глобална отговорност и други.


Science Direct

SciVerse ScienceDirect е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 милиона статии.

ScienceDirect Freedom Collection е водеща интердисциплинарна колекция, насочена към академичната общност. Тя дава достъп до над 12,6 млн. статии от повече от 2500 рецензирани (peer-review) списания, включително списания на отворен достъп. Съдържанието е лесно откриваемо, с интелигентни търсещи инструменти, с възможности за намиране на сходно съдържание, модерен интерфейс и функции за запазване и споделяне на съдържание.

Повече можете да научите на: http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect

Отдалечен достъп до ресурсите е възможен след регистрация с институционален е-mail и първоначално влизане от територията на университета.


Science Direct

Електронната библиотека на Световната банка е една от най-богатите колекции на книги, списания и доклади в областта на социалното и икономическо развитие. Базата включва всички актуални книги, документи и доклади в PDF или други, лесни за ползване формати. Публикациите могат да се преглеждат по райони: Африка, Източна Азия, Източна Европа и Централна Азия, Латинска Америка, Близък Изток и Северна Африка, Южна Азия.

Темите в електронната библиотека са: Селско стопанство, Общества и селища, Конфликти и развитие, Образование, Енергия, Околна среда, Финанси, Развитие на финансовия сектор, Управление, Здраве, Хранене и население, Индустрия, Информационни и комуникационни технологии, Икономикс и финанси на инфраструктурата, Бедност, Развитие на частния сектор, Развитие на публичния сектор, Развитие на селските райони, Наука и технологии, Социално развитие, Труд и социална защита, Транспорт, Градоустройство, Водни ресурси, Водоснабдяване и канализация, Световна банка.

Базата е достъпна от територията на ИУ.


Science Direct

Електронна библиотека на Международния валутен фонд (IMF eLibrary) - предоставя анализи и изследвания, достъп до периодичните издания, книгите, работни документи и проучвания, данни и статистически инструменти на Международния валутен фонд. Ще намерите информация за макроикономиката, глобализацията, развитието, търговията и помощта, техническата помощ, демографията, развиващите се пазари, политическите съвети, намаляването на бедността и много други.

Международният валутен фонд има дългогодишен ангажимент да произвежда ценно съдържание за глобалната икономика и да предоставя безплатен достъп до това съдържание, правейки го широко достъпно - понастоящем в базата има над 21 000 пълнотекстови онлайн публикации.Open Access eBooks

Електронни книги с отворен достъп в платформата на JSTOR предлага нарастващ брой монографии на свободен достъп от авторитетни издатели. Налични са повече от 100 заглавия в областта на хуманитарните и социални науки, като броят им бързо се увеличава. Няма ограничения за използването на пълния текст. Тази инициатива е част от усилията на JSTOR да разшири достъпа до качествено научно съдържание.


Open Access eBooks

EBSCO предлага библиографско и пълнотекстово съдържание от водещи научни икономически списания от 1886 г. до наши дни. През базата са достъпни повече от един милион висококачествени заглавия на електронни книги и 100 000 аудиокниги от над 1500 основни академични издателства от цял свят. Застъпени са всички бизнес дисциплини като финанси, счетоводство, маркетинг, мениджмънт и управленски информационни системи.

Икономически университет - Варна има платен достъп до колекциите Accounting and Finance‘2018, Business‘2017, Business‘2018, Economics‘2018 – 174 заглавия в пълен текст.


Open Access eBooks

SpringerLink е научна мултидисциплинарна база, която включва списания, книги, справочници, серийни издания. Базата представя публикациите на издателство за научна литература със 175 годишна история. Част от документите са на свободен достъп. Над 10 милиона публикации са разкрити в пълен текст в следните области: Бизнес и мениджмънт; Икономикс; Компютърни науки; Образование и езици; Енергия; Околна среда; Наука за храните; Математика; Право; Философия; Статистика и др.

Икономически университет - Варна има платен достъп до колекцията Springer Nature E-books Copy Right Year 2018 – Economics and Finance – 505 заглавия в пълен текст.


Open Access eBooks

Emerald е водещ англоезичен издател на академична и професионална литература във всички области на мениджмънта с потенциална читателска аудитория над 20 милиона души.

Икономически университет - Варна има платен достъп до колекцията Emerald - E-books Business, Management and Economics – 170 заглавия в пълен текст.


Scopus

SCOPUS е най-голямата библиографска и наукометрична база данни в областта на научната, медицинската и техническата литература. Базата данни е незаменим помощник в работния процес на учените с интелигентни инструменти за търсене, проследяване и анализ на научната информация. В Scopus може да бъде направена оценка на списания, автори и институции. Най-новата функция е метрика на ниво статия.

Базата данни на Scopus съдържа 66 милиона записа, 22800 реферирани списания, 3500 от които с отворен достъп.

Scopus дава възможност :

 • да се проследят връзките до различни автори и да се сравнят мненията им по дадена тема,
 • да се намерят и препращат най-често цитираните публикации и автори в дадена област,
 • да се анализира автор или група автори с помощта на h-индекс, който е показател за производителността на научните изследвания на даден автор,
 • да се анализират институции и отделни публикации,
 • да се търсят автори и колеги от сродни области,
 • да се откриват актуални научни области и кои тепърва ще се развиват.

Scopus предлага създаване на личен профил (My Profile) с възможности за запазване на търсенията, организация, експорт към библиографски мениджър, създаване на библиографии, RSS и др.

Повече можете да научите на: http://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/get-started

Отдалечен достъп до ресурсите е възможен след регистрация с институционален е-mail и първоначално влизане от територията на университета.


Web of Science

Web of Science е информационна платформа, която включва пълнотекстови, както и наукометрични бази данни. ИУ - Варна има достъп до мултидисциплинарната пълнотекстова база „Web of Science Core Collection”, която обхваща естествените, социалните и хуманитарните науки.

Отдалечен достъп до ресурсите е възможен след регистрация с институционален е-mail на територията на университета.

Отдалечен достъп до ресурсите е възможен след регистрация с институционален е-mail на територията на университета.


Mendeley

Mendeley е свободен софтуер за библиографски мениджмънт и социална мрежа в помощ на учените и студентите. Той е вграден в базите на Elsevier (Scopus и Science Direct). Чрез създаване на онлайн профил, платформата индексира и организира Вашата колекция от статии в PDF-формат и съставя библиография в желания формат за цитиране. Мрежата позволява:

 • управление на цитирането;
 • четене, анотиране и водене на бележки;
 • импортиране и организация на документи;
 • споделяне на научна информация и проекти в уеб среда;
 • откриване на статии, учени и научни групи и достъп чрез мобилни устройства.

На базата на споделената от потребителите информация,​ можете да откривате значимите статии, учени и научни групи на базата на науко​метрична информация. Mendeley позволява cъxpaнение на информация в уеб до 2 GB.


Passport

Passport е интегрирана онлайн система, която предлага бизнес информация за страни, потребители и индустрии.

Приложенията й са: Бизнес и маркетинг планиране; Потребителски и битови характеристики; Пазарно поведение и анализ; Стратегически прогнози; Бизнес моделиране; Общи бизнес справки.

В базата можете да намерите следната информация:

 • Статистика на страните – данните са от Световната банка, Обединените нации и др. Започват от 1977 г., с прогнозни данни.
 • Лайфстайл статистика – източници са проучвания на домакинствата и преброяване на населението. Започва от 1990 г., с прогнозни данни.
 • Пазарна информация – данни за потребителския пазар за 6 г. назад плюс 5 годишни прогнози.
 • Фирмени профили, пазарни дялове и индикатори – предлага се информация за водещи производители на потребителски стоки.

Mодулът Sustainability помага да се идентифицират и оценят възможностите в областта на устойчивостта чрез няколко инструмента:

 • Продукти: Кои продукти се определят като устойчиви и растежа им на пазара; Кои са най-ефективно използвани; Какви са нивата на усвояване на устойчиви практики в различните страни и продуктови категории.
 • Потребители: В кои пазари потребителското търсене на устойчиви продукти е по-голямо; Готови ли са потребителите да платят повече за устойчиви продукти; Как се променя отношението и очакванията на потребителите към устойчивостта.
 • Брандове: Как един бранд се сравнява с друг по отношение на твърденията за устойчивост; Как се сравняват по продажна стойност; Бенчмаркинг и проследяване на конкурентите.
 • Индустрии: Как компаниите информират заинтересованите страни за ангажираността и инициативите си в областта на устойчивостта; Изследват се тенденциите, стратегиите, инвестициите и въвеждането на нови продукти.

Повече за модул Sustainability

Passport предлага богати възможности за запазване на резултатите, работа със статистика, експорт на информация и пр., които подпомагат едно задълбочено научно изследване.

Достъпът до ресурсите е само от територията на ИУ.

За създаване на работен профил е необходим институционален е-mail.


Ciela

СИЕЛА - правен и справочен софтуер съдържа актовете на българското законодателство - пълните текстове на кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др. Действащи и отменени, стари редакции на нормативите и членовете. Законопроекти и стенограми на Народното събрание. Достъпът е с потребителско име и парола.


Britanica Academic

Енциклопедия Британика предлага достъп до 73000 статии, 28 000 кратки статии с бързи отговори на въпроси от историята, науката и изкуството, 14000 фотоси, илюстрации, звукови файлове, 215000 допълнения – дефиниции, указания за произношение, етимология на думи, най-добрите web страници, научни и популярни списания, речник – Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary and Thesaurus, известни цитати и портал към класиката.