Икономически университет - Варна

Новини

Отдел „Информационно-библиографски“ при библиотеката ви напомня за възможността да записвате групи студенти за часове по „Информационна грамотност"...

Списъкът се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.

Уважаеми преподаватели, предлагаме на Вашето внимание списания, в които може да предлагате материали за публикуване и в които представители на университета са членове на международните редколегии.