Икономически университет – Варна

Новини

Партньорството ще се осъществява чрез провеждане на стажантски програми в БТА, организиране на лекционни курсове, срещи с практици и други съвместни инициативи

Срок за кандидатстване в предварителен етап (фаза I) - 7 май 2021 г.

Начало
09
апр

Участието в уебинара е след предварително записване чрез попълване на формуляр.

Студентите редовна форма на обучение могат да гласуват в избирателна секция по техен избор в населеното място, където се обучават, ако то е различно от постоянния им адрес.

Осъществява се с финансовата подкрепа на Дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна

Осъществява се с финансовата подкрепа на Дирекция "Образование и младежки дейности" при Община Варна

Използваните платформи са Zoom и Google Meet

Темата на срещата беше посветена на "Компетентността на КЗЛД и ИВСС".

Участието в уебинара изисква предварителна регистрация.

Начало
08
апр
Край
26
апр

Центърът за магистърско обучение към ИУ – Варна организира Дни на магистърско обучение.