Икономически университет – Варна

Новини

Отпуснатите проекти трябва да демонстрират въздействие чрез принос към изпълнение на приоритетите „Ангажиране-Свързване-Овластяване“ на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г. и чрез надграждане върху резултатите от Европейските младежки цели, Младежки

Проектите предвиждат разработка на онлайн фасилитирани дискусии между млади хора от младежки организации, като част от младежки проекти и включват симулации на ролеви игри, обучение за младежки работници и на университетски преподаватели/персонал за разра

Икономически университет Катовице, Полша кани преподаватели на международна седмица в периода 8-13 май 2023 г. Основна тема на събитието е "Управление на интернет комуникацията".

Факултетът по икономика и бизнес към Университета в Марибор, Словения, кани на 16 май 2023 г. изследователи да представят доклади на Седмата международна конференция „Укрепване на устойчивостта чрез устойчива икономика и бизнес – към SDGs“.

За средно езиково ниво, английски език. Период на провеждане: 07.02.2023 г. - 31.05.2023 г. Срок за кандидатстване: 30.01.2023 г.

Гергана Славова беше избрана от Сдружение "За теб" и екипа на отдела, за да подпомага дейността му в следващата една година.

Поканата предвижда финансиране на дейности за повишаване на качеството в работата и практиките на участващите организации, отваряне към нови участници и разработка на обучителна платформа за повишаване качеството на обучението по английски език

Икономически университет – Варна организира първия по рода си научен форум между български и турски университети от 23 до 27 април 2023 г. в столицата на Република Турция.

От началото на новата година библиотеката на ИУ – Варна вече разполага с нов онлайн каталог. В него могат да бъдат намерени над 92000 книги, списания, статии и др.

Фонд "Култура" на Община Варна обяви сесия за набиране на проектни предложения