Икономически университет - Варна

Новини

Електронната платформа за подаване на проектни предложения е отворена от 18 юни 2020 г.

Събитието се проведе в Университетска ботаническа градина - Еко парк Варна

Тази година класацията включва 1 759 университета от 92 държави.

Начало
01
юли

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH.

Меморандум за сътрудничество подписаха ректорите на ИУ – Варна, РУ „А. Кънчев“ и ШУ „К. Преславски“

Между университета и института беше сключен договор за сътрудничество

Той се организира от Съюза на икономистите в България

За студенти от 1 – 3 курс, ОКС "бакалавър" и 5 курс ДНДО, ОКС "магистър"

Начало
19
юни

Събитието се oрганизира и провежда в рамките на проект FIN-TECH, работен пакет WP 7 "Blockchain research"

Те са дарения от фирми – партньори на висшето училище