Икономически университет – Варна

Новини

Начало
23
апр

С участието на експерти от Министерство на труда и социалната политика

Начало
13
апр

Представяне на студентските есета, класирани на призови места и награждаване от организаторите.

Начало
15
апр

С участието на Емил Радев, член на Европейския парламент

Начало
12
апр

с участието на Милена Ангелова, член на Европейски икономически и социален комитет

Редовната изпитна сесия - месец май 2021 г.

Начало
20
апр

на докторант Христина Руменова Сантана

Начало
16
апр

на докторант Невена Димитрова Желязкова

Най-добрите ще спечелят стипендии за обучение и стажове в най-големите застрахователни компании

Списък на класираните студенти за академичната 2021/2022 година

Той е част от предвидените дейности по проект №КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.