Икономически университет – Варна

Новини

Преподавателите и студентите от ИУ – Варна са поканени да вземат участие в конференцията със свои статии.

Срок за кандидатстване 30.04.2021 г.

Румъния ще организира онлайн между 10 и 11 юни 2021 г. IV-та международна конференция по икономика и социални науки, посветена на "Устойчивост и икономическа интелигентност чрез дигитализация и анализ на големи обеми данни"

В двора на Трети корпус на ИУ – Варна беше засадено дръвче - прекрасен сребърен смърч, който бележи една година от създаване на Университетски център по медиация – Икономически университет – Варна.

Състезанието беше организирано от Икономически университет – Варна и „МенторМейт“ в сътрудничество с Община Варна

От 29.03. до 05.04.2021 г. (включително) може да направите избор на факултативни дисциплини, включени в учебния план, по който се обучавате за учебната 2021/2022 г.

Изключение се допуска за практическите занятия на студентите от ОКС "професионален бакалавър", но само при подобряване на епидемиологичната обстановка в страната.

В семинара взеха участие 35 преподаватели от ИУ – Варна, които задаваха конкретни въпроси към лекторите и предизвикаха интересна дискусия.

Начало
02
апр

Участието в уебинара е след предварително записване чрез попълване на формуляр.

Хартата за висше образование ЧЕразъмЧ (ECHE) осигурява общата рамка за качество за дейностите по европейско и международно сътрудничество, които дадено висше училище може да провежда в рамките на програма ЧЕразъм+Ч.