Икономически университет - Варна

Новини

Създаването му бе обсъдено на работна среща

Представителните отбори на Икономически университет - Варна взимат участие в състезанията на "Купа 8 декември" 2019 г.

Катедра "Физическо възпитание и спорт"

До 02.01.2020 г. за читателите на Библиотеката е осигурен достъп до платформата SAGE Journals.

Начало
02
дек

Вход свободен!

Форумът беше организиран от катедра "Аграрна икономика"

Проф. д-р Евгени Станимиров беше удостоен от Обществената академия за наука, образование, култура

Над 450 ученици от цялата страна участваха в 15-те секции

"Катедра икономика и управление на строителството"