Икономически университет – Варна

Новини

Стипендии за обучение в САЩ

Актуални въпроси на висшето образование във Варна дискутираха ректори и представители на академичните ръководства на университети в града.

Срещата бе по покана на областния управител на Варненска област проф. д-р Андрияна Андреева

Подписите си под документа сложиха областният управител на област с административен център Варна проф. д-р Андрияна Андреева и ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Ежегодни индивидуални или колективни номинации за Награда Варна

Възможност за кандидатстване за стипендии за студенти, академичен и изследователски персонал от български висши училища за обучение в латвийски университети през уч. 2024/2025 г., както и за участие в летни училища, организирани от латвийски университети.

Предлагат се 9 курса за бакалаври и 6 курса за магистри, като началото им е на 24 юни 2024 г., а продължителността – 3 или 4 седмици.

Държавите членки могат да номинират до 4 кандидати на възраст от 18 до 24 години, като окончателният избор ще бъде направен от МСД без прякото участие на държавите.

Начало
05
фев

На срещата ще присъства зам.-министърът на образованието и науката проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

Към настоящия момент няма прието от Народното събрание на Република България и обнародвано в Държавен вестник изменение и допълнение на ЗВО, по силата на което да отпада задължението на студентите и докторантите за внасяне на дължимите такси.