Икономически университет – Варна

Новини

Основен акцент бе поставен върху ползите от дигитализацията, иновативните подходи за управление на хората в организациите, предизвикателствата пред пазара на труда в новата реалност.

Поради влошената епидемиологична обстановка в международен план бе взето решение за не обявяване на конкурс за изходяща мобилност в партниращи държави.

Обученията са за работа с електронния каталог на библиотеката, изследвания в електронните ресурси на библиотеката, цитиране на използвана литература и оформяне на библиография и др.

Нов начин за идентифициране на студентите, даващ възможност за до две субсидирани хранения на ден.

Начало
15
окт

Представяне на доклади от студенти, класиране и награждаване на участниците

Ст. пр. Диана Митева, гл. ас. д-р Петър Петров и ст. пр. Кръстана Иванова представиха на английски език обзорен анализ на националните политики по отношение на развитието на меките умения у обучаемите.

Начало
20
сеп

Възможности за обучение по програма Еразъм+

Вижте повече за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022 година

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с различните аспекти на приложение на медиацията в различните образователни нива от детска градина до университет.

След тържествената церемония първокурсниците получиха своите студентски книжки.