Икономически университет - Варна

Новини

С помощта на Grajdanomer.bg (иновативен онлайн инструмент) всеки може да провери доколко е запознат с гражданските си права, как функционират институциите в България и какви са правомощията на президента, министър-председателя и народните представители.

Проект SILC "SILC Road Local Culture" ще бъде представен на 27.09.2019 г. в рамките на Десета научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион”

Предстои провеждането на процедура за абонамент на библиотеката за периодични издания (ПИ) през 2020 година.