Икономически университет – Варна

Новини

Начало
13
сеп

Вижте повече

Начало
14
сеп

Първокурсниците ще имат възможност на 13 и 14 септември да опознаят своя университет по време на традиционните информационни дни, организирани за тях.

Ликвидационната изпитна сесия ще се проведе на 7 и 8 септември 2023 г.

Класираните студенти е необходимо да потвърдят настаняването си, чрез внасяне на депозит в размер на 150 лв.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Бакалаври" и Сектор “Магистри” на 30 и 31.08.2023 г.

Икономически университет – Варна стартира Buddy програмата, която има за цел да срещне студентите от ИУ-Варна и пристигащите Еразъм+ студенти за предстоящия семестър.

Начало
15
сеп

на докт. Милена Димитрова Бенева, докторска програма "Финанси"