Икономически университет – Варна

Новини

ФНИ ще подкрепи международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и колективи от Австрия, България, Словакия, Сърбия, Франция, Черна гора и Чехия

Програмата е финансирана от European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF), кампания 2023 г. и ще подкрепи образователни проекти за изграждане на устойчива синя икономика, предложени от консорциуми с участието на университети.

Отворена е залата за хранене на студентския стол във втори корпус на ИУ – Варна.

Покана на Европейския институт за иновации и технологии за проектни предложения предвижда до 12 милиона евро финансиране за висшите училища и техните партньори

Никола Иванов, Digital Marketing & E-commerce Manager в мултинационалната компания Pierre Fabre, е втори гост в уъркшоп-семинарa Kaboom's Marketing Jam 2.0!

Изложбеният музей за приложни изкуства и дизайн „Direktorenhaus“ в Берлин, Германия, кани студенти от Европа да осъществят „Еразъм+“ практика в тяхната институция през 2023 г.

Тодор Димитров, съсобственик на "Софийска баница", верига от 7 симпатични upmarket пекарни в София е първият специален гост в уъркшоп-семинарa Kaboom's Marketing Jam 2.0!

На 11.11.2022 г. Комисията за академичен обмен разгледа постъпилите в електронната система заявления от преподаватели и служители за участие в мобилност на персонала между програмни и партниращи страни по програма „Еразъм+“.

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти"/Фронт офис и Център за магистърско обучение на 16 и 17.01.2023 г.

Начало
02
дек

Ще се проведе присъствено по утвърден график.